Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skola och förskolor i Halmstad har fått utmärkelsen "Skola för hållbar utveckling"

2008-09-25
Haverdals byskola, Enalyckans förskola, Kottens förskola och Haverdals förskola i Halmstad har idag nåtts av det positiva beskedet att de har fått utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Utmärkelsen Skola för hållbar utveckling syftar till att stödja och vara en inspirationskälla i det pedagogiska arbetet med hållbar utveckling från förskolan till vuxenutbildningen.
Utmärkelsen delas ut av Skolverket/Myndigheten för skolutveckling och den ger:
  • ett tydligt fokus i det pedagogiska arbetet
  • stöd till ett systematiskt arbete med läroplanens mål
  • samordningsvinster i kvalitetsarbetet
  • möjligheter att arbeta ämnesövergripande

- Tillsammans har vi i verksamhetsområdet lyckats med att bli en skola för hållbar utveckling! Vi är verkligen glada och stolta! Nu kommer vi att fira detta gemensamt — barn, elever, föräldrar och personal säger Anders Hjalmarsson, rektor för skolan och förskolorna.

- Jag gläds med barnen, eleverna, personalen, föräldrarna och rektor! Skolor och förskolors arbete med att främja en hållbar utveckling är viktigt både för dagens barn och elever, och för kommande generationer, uttrycker Margaretha Perborg, förvaltningschef för Barn- och ungdomsförvaltningen.

För mer information:


Anders Hjalmarsson (rektor) på telefon 070-512 80 71.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun