Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Tolv ärenden behandlades vid dagens sammanträde i kommunstyrelsens beredningsutskott.

Ärenden till kommunfullmäktige

Nytt förslag ska få utbildningsnämnden i balans


Utbildningsnämnden har efter en återremiss från kommunfullmäktige presenterat en analys av nämndens ekonomiska situation. Kommunstyrelsens beredningsutskott föreslår nu att fullmäktige ska godkänna en kombination av besparingar och omdisponeringar av vissa anslag för utbildningsnämnden.
Bland annat vill nämnden omdisponera två miljoner kronor från vuxenutbildningen till gymnasieskolan, samtidigt beräknar nämnden spara in sammanlagt nio miljoner kronor inom gymnasieskolan. Utbildningsnämnden begär också att budgetunderskottet ska balanseras under en period på tre år så att man är i balans år 2011.

— Här är det viktigt att arbetet med utbildningsnämndens ekonomiska situation sker i samförstånd mellan stadskontoret och utbildningsförvaltningen så att de båda kontoren har samma bild av problemet, säger kommunråd Anders Rosén (s).

Riktlinjer ska underlätta för små och medelstora företag


Under senaste tiden har det skett en snabb utveckling inom offentlig upphandling och kommunstyrelsens beredningsutskott föreslår nu att riktlinjerna anpassas till dagens krav.
Halmstads kommuns förvaltningar och bolag ska få tydligare riktlinjer för att säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad och med minsta möjliga miljöpåverkan. De föreslagna riktlinjerna ska även underlätta för små och medelstora företag att leverera till offentlig sektor.

— Upphandlingsansvaret ligger på respektive nämnd och bolag det är därför viktigt att vi ger de bästa möjliga förutsättningarna för att resultatet ska bli bra, säger kommunråd Bertil Nilsson (fp).

— Det är viktigt att alla aktörer, små och medelstora företag, har möjlighet att leverera till kommunen. Det är bra att kommunen uppträder tydligt och enhetligt mot alla leverantörer vilket dessa riktlinjer skapar förutsättningar för, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf (m).

För mer information kontakta:


Kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf (m) 035-13 73 04
Kommunråd Bertil Nilsson (fp) 035-13 73 65
Kommunråd Gunnel Bengtsson (c) 035-13 75 02
Kommunråd Ingegerd Sahlström (s) 035-13 73 69
Kommunråd Anders Rosén (s) 035-13 73 06