Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Nyhetsarkiv

 • 2011-04-29
  Hög brandrisk i skog och mark
  Valborgshelgen stundar och efter en tid med fint och torrt väder är markerna i området riktigt torra och brandrisken är därmed hög. Det har förekommit ett flertal bränder i skog och mark i regionen och vädret förväntas vara fortsatt varmt. Räddningstjänsterna vill därför uppmana till stor försiktighet, speciellt till de som planera att arrangera valborgsmässoeldar.
 • 2011-04-29
  Halmstadpolitiker vald till ledamot i två nationella miljöorganisationer
  Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande i Halmstad har blivit invald i två styrelser som arbetar för att utveckla och främja den nationella och lokala miljöpolitiken.

  — FAH och MISK är två betydelsefulla plattformar för att utveckla miljöfrågor både nationellt och lokalt. Genom min roll som ledamot tar vi i Halmstad aktivt del i Sveriges arbete med att få en hållbar utveckling, säger den nyvalde styrelseledamoten Lars Püss.


 • 2011-04-28
  Nollplacerade - en bortglömd grupp som riskerar fastna i bidragsberoende visar unik kartläggning
  Nollplacerade är en bortglömd grupp som riskerar fastna i bidragsberoende. Det är en av slutsatserna i den unika kartläggning som Halmstads kommun har tagit initiativ till kring ekonomiskt bistånd.
 • 2011-04-28
  Hemvårdsnämndens plan för konkurrensutsättning
  Hemvårdsnämnden beslutade vid sammanträdet 27 april 2011 att fortsätta arbetet med att ta fram en plan för konkurrensutsättning. Förvaltningen fick uppdraget att förhandla med de fackliga organisationerna enligt MBL. Ärendet grundar sig i att det i Halmstads kommuns riktlinjer för konkurrensutsättning ingår att varje nämnd ska upprätta en plan för, och fatta beslut om, konkurrensutsättning.
 • 2011-04-27
  Vem ska bli Årets Entreprenör 2011?
  Medlemmarna i juryn för Halmstads kommuns prestigefyllda pris Årets Entreprenör tar gärna emot tips!
 • 2011-04-27
  Klaragymnasiet får gott betyg av Skolinspektionen
  Klaragymnasiet ger eleverna goda förutsättningar att nå de nationella målen i läroplaner och kursplaner. Eleverna upplever att de får ett gott stöd i sitt lärande och i sin egen personliga utveckling. De anser sig också sedda av sina lärare. Skolan skapar dessutom förutsättningar för goda relationer mellan elever och lärare och eleverna emellan.
 • 2011-04-26
  Årets bästa arbetsplats korad
  Hjortens förskola tilldelas pris som  "Årets bästa arbetsplats2010".

  "Hjortens förskola kännetecknas av mycket engagerad personal, nöjda föräldrar och barn som trivs på förskolan. Vägen till denna goda verksamhet har gått genom en målmedveten satsning på hög kvalitet och med ständiga förbättringar", skriver kommunstyrelsens personalutskott i sin motivering.


 • 2011-04-21
  Halmstad i topp med klimatvänliga fordon
  Bilarna som köps av landets kommuner är mest miljövänliga och där ligger Halmstads kommun i täten. Det framgår av en genomgång som Trafikverket, Naturvårdsverket och Konsumentverket gjort över nybilsköpen 2010.
 • 2011-04-21
  Skolköket som tar in världens smaker
  Skolmaten är inte som förr. Borta är doften av kåldolmar och blodpudding. Nya smaker tar över när Trönningeskolans restaurang tar in hela jordklotet i sitt kök under ledning av en tidigare elev. På temat Världens Mat ska rätter från olika länder serveras med start efter påsklovet.
 • 2011-04-20
  Centrumutveckling i fokus
  Det är viktigt att ha ett levande centrum därför genomförs utvecklingsprojektet "Stadens Hjärta"
 • 2011-04-19
  Halmstad intressant för fristående skolor
  Fem fristående gymnasieskolor som inte tidigare finns i Halmstad har ansökt hos Skolinspektionen om att få etablera sig i kommunen. Dessutom har tre av de fristående skolor som redan finns här ansökt om ytterligare program/inriktningar.
  - Det är positivt att de friskolorna ser Halmstad som en intressant framtidskommun, där befolkning och utbildningsutbud växer, säger Dag Hultefors (M), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Vår vision om kunskapsstaden Halmstad är ju att vi bygger en stad där människor växer – genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.
 • 2011-04-19
  Stort behov av gode män och förvaltare
  Vill du göra en insats för att hjälpa en medmänniska? Bli god man eller förvaltare.
 • 2011-04-19
  Nu blir kommunens konstsamling mer lättillgänglig
  Idag lanserar Kulturförvaltningen kommunens konstdatabas. Ett verktyg som kommer att underlätta hanteringen av kommunens konstsamling och samtidigt göra det lättare för de anställda att välja ut nya verk till sin arbetsplats.
 • 2011-04-18
  Positivt för Halmstad City Airport
  Januari till mars 2011 visar på plus för passagerarstatistiken
 • 2011-04-18
  Pengar ur tillgänglighetsmiljonen till The Tall Ships Races
  Halmstads kommun satsar extra på att utveckla tillgängligheten under The Tall Ships Races.
  – För att ungdomar med funktionsnedsättningar ska få möjlighet att delta krävs att kommunen tar ett nytt grepp. Dels handlar det om att utveckla tillgängligheten kring evenemanget och dels om att ungdomarna ska få möjlighet att delta i tävlingen, säger Suzanne Åkerlund (FP) kommunråd och ordförande i handikapprådet.
 • 2011-04-14
  Pär Henriksson blir chef för Vägledningscentrum
  Det har länge funnits tankarna kring ett utvidgat ansvarsområde för vägledningscentrum i Halmstad. Ett centrum som kan bidra med kunskap och kompetens i unga och vuxnas yrkesval, vidare studier eller tankar kring entreprenörskap.
  - Det finns stora utmaningar framför oss säger Annika Vannerberg, förvaltningschef vid utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
 • 2011-04-12
  Gymnasieelever håller minifullmäktige
  13 april samlas inte mindre än nittio gymnasieelever i rådhuset för att delta i ett så kallat minifullmäktige. För tredje året i rad arrangeras projektet som är ett samarbete mellan kommunen och Da Vinci-programmet på Kattegattgymnasiet.
 • 2011-04-12
  75 miljoner till Enslövsskolan
  - ett av ärendena på KLU 12 april

  Utredning av löne- och personaladministration i privat regi och en renoverad eller ny skola för barnen på Enslövsskolan. Det var två av de ärenden som i dag behandlades av kommunstyrelsens ledningsutskott.
 • 2011-04-12
  Dags för 2011 års LIFE-pris till examensarbeten om entreprenörskap
  Halmstads kommun har, tillsammans med samverkanskommunerna i Entreprenörsregionen, instiftat ett årligt pris till lärarstudenters examensarbeten om entreprenörskap.
 • 2011-04-12
  Vindkraftverk kring Bohult
  - ett av ärendena på KSU 12 april

  Tretton nya vindkraftverk, en ny avfallsplats och planer på bostadsbyggande i Frösakull. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
 • 2011-04-11
  Halmstadpolitiker vald till SKL-ombud
  Aida Hadzialic, socialdemokratiskt kommunråd i Halmstad har blivit invald som ersättare i Sveriges kommuner och landstings (SKL) beredning för demokratifrågor.
 • 2011-04-11
  Ny plan- och bygglag 2 maj 2011
  När du söker bygglov efter den 2 maj 2011 gäller den nya plan- och bygglagen. Det innebär bland annat att du har rätt att få ett besked på ditt bygglov inom tio veckor. Med den nya lagen blir kontrollsystemet tydligare. Förhoppningen är att detta kan leda till färre byggfel.
 • 2011-04-07
  KEEP SMIL(E)ING
  Den 11-12 april står Halmstads kommun och Sannarpsgymnasiet som värdar för en konferens där naturvetenskap, teknik och matematik står i fokus. Skolledare, beslutsfattare och politiker från Danmark, Norge och Sverige möts för att lyfta frågan om hur vi får våra barn och ungdomar mer intresserade av dessa ämnen.
 • 2011-04-06
  Halmstads kommun har fått sin första bloggande förvaltningschef
  Idag börjar Margaretha Perborg att blogga i sin roll som förvaltningschef för Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun. Hon är först ut av kommunens förvaltningschefer i Halmstad. Och dessutom en av få runt om i landets kommuner.
 • 2011-04-06
  Nytt nummer av Hjärtefrågor ute nu
 • 2011-04-04
  Halmstad får 1,3 miljoner kronor för att stimulera och stärka matematikundervisningen i grundskolorna
  Barn- och ungdomsförvaltningen har för tredje året i rad fått det glädjande beskedet att Skolverket ger tre av verksamhetens grundskolor närmare 1,3 miljoner kronor i statsbidrag. Detta för att stärka variationen i undervisningen samt stimulera flickors och pojkars nyfikenhet och lust för ämnet.
 • 2011-04-04
  De kommunala bolagen ser över rutiner
  De kommunala bolagen ska se över sina rutiner kring representation på grund av frågor som lyfts fram av media de senaste dagarna. Till nästa styrelsemöte kommer en beskrivning att tas fram för hur uppdraget kommer att genomföras.
 • 2011-04-04
  Nu blir kommunstyrelsens handlingar digitala
  Nu kommer hanteringen av kommunstyrelsens handlingar att effektiveras. I stället för att få handlingar i pappersform kommer kommunstyrelsens ledamöter att använda sig av läsplattor.

  — På så sätt sparar vi både miljön och kostnader för tryckta handlingar samtidigt som vi blir mer effektiva, säger kommunstyrelsens ordförande Carl Fredrik Graf.


 • 2011-04-04
  Nationell konferens om läs- och skrivsvårigheter
  Vuxenutbildningen i Halmstad och Nationellt centrum för svenska som andra språk anordnar den 6 april en nationell konferens om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos elever med ett andra språk.
 • 2011-04-04
  Samverkansprojekt för utveckling av stadskärnan
  – ett av ärendena på KSU 4 april

  Projekt kring centrumutveckling och samråd om detaljplan i Fyllinge. Det var några av de ärenden som behandlades på dagens möte med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.
 • 2011-04-04
  Halmstads kommun anordnar förtidsröstning inför omval 2011
  Valprövningsnämnden har beslutat att det ska genomföras omval i valet till landstingsfullmäktige i Västra Götalands län i alla valkretsar samt till kommunfullmäktige i Örebro kommun i den nordöstra valkretsen, med anledning av hanteringen av förtidsrösterna den 19 september 2010. Omvalet kommer att ske den 15 maj 2011.
 • 2011-04-01
  Kattegattgymnasiet får gymnasieingenjörsexamen
  Kattegattgymnasiet i Halmstad blir en av landets första tio skolor med rätt att driva gymnasieingenjörsutbildning. Skolverket offentliggjorde igår nyheten om vilka av de 100 sökande skolorna som får rätt att utbilda de allra fösta gymnasieingenjörsklasserna.
 • 2011-04-01
  Ökad kvalitet hos gruppbostäder
  För tredje gången redovisas nu socialförvaltningens inspektion av gruppbostäder för socialnämnden med det bästa resultatet hittills.


Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun