En utskrift från www.halmstad.se

Samordnad varudistribution


Halmstads kommun införde år 2008 samordnad varudistribution för kommunens verksamheter. Leveranserna styrs till en distributionscentral och därifrån körs de samordnat ut till kommunens enheter.

Målet med samordnad varudistribution är bland annat:

  • Skapa bättre förutsättningar för mindre och lokala leverantörer och producenter
  • Skapa gynnsam prisutveckling på lång sikt
  • Säkrare miljö kring skolor och andra kommunala inrättningar.
  • Minskad miljöpåverkan.
  • Bättre service för leveransmottagande personal.

Införandet föregicks av en utredning och upphandling. Under relaterat material finns material och rapporter från utredningen och upphandlingen.

Sidansvarig: Catrin Isacsson
Sidan uppdaterad: 2015-01-29

http://www.halmstad.se/naringslivarbete/upphandlingochinkop/samordnadvarudistribution.4424.html

Kontakt
Stadskontoret
Ekonomi och styrning
Marcus Åkesson
Upphandlare
marcus.akesson@halmstad.se
035-137520
Box 153, 301 05 Halmstad