En utskrift från www.halmstad.se

Samordnad varudistribution

Halmstads kommun har samordnad varudistribution. Det innebär bland annat att fler företag som saknar egen organisation för distribution kan delta i upphandlingen. 

Leveranserna styrs till en distributionscentral och därrifrån körs de samordnat ut till kommunens enheter.

Tanken med samordnad varudistribution är bland annat:

  • Skapa bättre förutsättningar för mindre och lokala leverantörer och producenter
  • Skapa gynnsam prisutveckling på lång sikt
  • Säkrare miljö kring skolor och andra kommunala inrättningar.
  • Minskad miljöpåverkan.
  • Bättre service för leveransmottagande personal.

Klicka här för att läsa servicekontorets information om samordnad varudistribution.

Det var  2008 som kommunen införde samordnad varudistribution för kommunens verksamheter.

Sidansvarig: Catrin Isaksson
Sidan uppdaterad: 2015-04-23

http://www.halmstad.se/naringslivarbete/upphandlingochinkop/samordnadvarudistribution.4424.html