En utskrift från www.halmstad.se

Samordnad varudistribution

Halmstads kommun har samordnad varudistributionPDF. Det innebär bland annat att fler företag som saknar egen organisation för distribution kan delta i upphandlingen. 

Leveranserna styrs till en distributionscentral och därifrån körs de samordnat ut till kommunens enheter.

Tanken med samordnad varudistribution är bland annat:

  • Skapa bättre förutsättningar för mindre och lokala leverantörer och producenter
  • Skapa gynnsam prisutveckling på lång sikt
  • Säkrare miljö kring skolor och andra kommunala inrättningar.
  • Minskad miljöpåverkan.
  • Bättre service för leveransmottagande personal.

Den samordnade varudistributionen har cirka 450 platser att leverera varor till.
Antalet leveranser till dessa platser minskar vilket gör att säkerheten vid skolor och andra kommunala inrättningar har ökat . På årsbasis minskas transporterna med cirka 11 000 leveranser. Miljöeffekten är stor, det släpps ut mindre än hälften av den tidigare mängden avgaser.

Det som ingår i den samordnade varuditributionen är

  • Kemikalieprodukter
  • Papper och plast
  • Kontorsmaterial och sjukvårdmaterial
  • Skol- och lekmaterial
  • Livsmedel och bröd
Sidansvarig: Catrin Isaksson
Sidan uppdaterad: 2015-11-19

http://www.halmstad.se/naringslivarbete/upphandlingochinkop/samordnadvarudistribution.4424.html