En utskrift från www.halmstad.se

Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Upphandlingar som berör fler än en förvaltning/kommunalt bolag sköts av den centrala upphandlingsfunktionen, i övriga fall görs upphandlingarna av den enskilda förvaltningen eller bolaget.

Sidansvarig: Catrin Isacsson
Sidan uppdaterad: 2015-03-06

http://www.halmstad.se/naringslivarbete/upphandlingochinkop.234.html

Kontakt
Stadskontoret
Ekonomi och styrning
Ola Sörensson
Tf upphandlingschef
ola.sorensson@halmstad.se
035-13 96 58
Box 153, 301 05 Halmstad
Relaterade länkar