Upphandling och inköp

När kommunen köper varor, tjänster och byggentreprenader måste kommunen följa Lagen om offentlig upphandling. En upphandling resulterar antingen i ett ramavtal eller enskilt köp.

Ramavtal tecknas inom avtalsområden där vi har kontinuerliga behov, exempelvis kontorsmaterial. Under ramavtalets giltighetstid görs kontinuerliga avrop från de leverantörer som kommunen har ramavtal med.

Upphandlingar som berör fler än en förvaltning/kommunalt bolag sköts av den centrala upphandlingsfunktionen, i övriga fall görs upphandlingarna av den enskilda förvaltningen eller bolaget.

Har du frågor om upphandlingar eller inköp är du välkommen att kontakta oss.

Ola Sörensson, tf upphandlingschef
tel. 035-13 96 58, ola.sorensson@halmstad.se

Malin Hafström, upphandlare
tel. 035-13 73 38, malin.hafstrom@halmstad.se

Jewing Huynh, upphandlare
tel. 035-13 75 14, jewing.huynh@halmstad.se

Catrin Isacsson, upphandlare
tel. 035-13 73 71, catrin.isacsson@halmstad.se

Richard Jonsson, upphandlare
tel. 035-13 96 26, richard.jonsson@halmstad.se

Marcus Åkesson, upphandlare
tel. 035-13 75 20, marcus.akesson@halmstad.se

Malin Johansson, upphandlare
tel. 035-13 94 30, malin.johansson@halmstad.se


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-10-13

Dela med andra

Kontakt
Stadskontoret
Ekonomi och styrning
Ola Sörensson
Tf upphandlingschef
ola.sorensson@halmstad.se
035-13 96 58
Box 153, 301 05 Halmstad
Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun