En utskrift från www.halmstad.se

Vill du miljödiplomera ditt företag?

Nyheten publicerad: 2012-02-02
Sedan i somras har Halmstads kommun rätt att utfärda miljödiplom. Miljödiplomering är namnet på ett förenklat miljöledningssystem, som riktar sig till framför allt mindre företag och organisationer inom olika branscher. Även evenemang och byggnader kan miljödiplomeras.
Halmstads kommun har rätt att utfärda diplom för företag i kommunen genom att kommunen har anslutit sig till Göteborgs Stads nätverk länk till annan webbplats som uppfyller kraven i Svensk Miljöbas länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om hur du miljödiplomerar ditt företag. Två av de kommunala bolagen, Halmstad & Colänk till annan webbplats och Halmstads Näringslivs AB,länk till annan webbplats är miljödiplomerade.

För mer information kontakta:


Karin Larsson, samhällsbyggnadskontoret, 035-13 73 39
Revisorerna i Svensk Miljöbaslänk till annan webbplats
Sidansvarig:Sara Ebeling
Sidan uppdaterad: 2012-02-07

http://www.halmstad.se/naringslivarbete/2012/villdumiljodiplomeradittforetag.6650.html