Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    
Suseån vid Biskopstorps naturreservat

Suseån vid Biskopstorps naturreservat

Vattenråd

Arbete med Vattendirektivet

I oktober 2000 antog EU ett ramdirektiv för vatten. Direktivet gäller allt vatten;  ytvatten, kustvatten och grundvatten. Syftet med direktivet är att skapa en enhetlig lagstiftning och att alla vatten inom EU ska uppnå det som kallas God ekologisk och kemisk status, senast år 2015.

Det är Vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt som ansvarar för detta arbete. Men för att få förankring och också för att få bästa resultat krävs ett lokalt engagemang. Halmstads kommun som myndighet ansvarar för att föreslagna åtgärder genomförs. Halmstads kommun har också valt att samordna och delta aktivt i Nissans och Suseåns vattenråd. I Fylleåns vattenråd deltar kommunen med en representant och i Genevadsån har ett vattenråd bildats genom privat initativ.

Suseåns Vattenråd
Suseåns Vattenrådlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bildades 20 maj 2009 som ett lokalt samverkansnätverk. Den 12 april 2012 beslutade vattenrådet att bilda en ideell förening. I vattenrådet ingår representanter från berörda kommuner (Halmstad, Falkenberg och Hylte), naturskyddsföreningen, svenska turistföreningen, vattenkraftsägarföreningen, Falkenbergs sportfiskeklubb, FVO norra Suseån, LRF, skogsnäringen (södra), Suseåns dikningsföretag, friluftsfrämjandet och representant för samhällföreningen Getinge och Kvibille allförening. Vattenrådets ordförande heter Sven-Olov Johansson och samordnare är Ellinor Tjernström, Halmstads kommun, tfn: 072-587 69 63 Protokoll från vattenrådets möten och vattenrådets stadgar finns att ladda ner under nedladdningar.

Vattenrådets vision "Suseåns Vattenråd har som vision att Suseån ska ha god ekologisk och kemisk status och vara en tillgång för alla inom avrinningsområdet; boende, verksamma och det rörliga friluftslivet.
Suseåns Vattenråd vill inspirera och medverka till att åtgärder genomförs i samverkan eller på eget initiativ av enskilda personer, företag, föreningar och organisationer i avrinningsområdet."

Vattenrådets syfte
Vattenrådet ska vara en mötesarena för medlemmarna och arbeta med förankring och information till de ingående organisationerna, föreningarna, företag och enskilda med återkoppling mot Vattenmyndigheten och beredningssekretariatet på Länsstyrelsen.

Läs mer i vår infofolder: Suseåns Vattenrådlänk till annan webbplats

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun