Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    
Nissan vid Slottsmöllebron

Nissan vid Slottsmöllebron

Vatten

Här hittar du all nödvändig information kring arbetet med vatten inom Halmstads kommuns gränser. Ta del av EU:s ramdirektiv gällande allt vatten, läs om kommunens arbete med att vårda vattnet, få svar på vilken funktion våra våtmarker fyller och lär dig mer om de olika kalkningsprojekt som pågår i kommunen.

Life Good Stream

Under hösten 2015 startade EU-projektet Good Stream som ska förbättra vattenmiljön i Trönningeån. 20 miljoner kronor kommer att gå till åtgärder som ska minska näringsläckaget till ån och som skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald. Målet är att Trönningeån ska uppnå god ekologisk och kemisk status enligt vattendirektivet och för att göra det måste framför allt halterna av kväve och fosfor minska. Inom projektet kommer LBVA anlägga dagvattendammar i Trönninge och ett flertal åtgärder kan bli aktuella på kommunens mark längs ån. Du kan följa projektet via hemsidan Goodstreamlänk till annan webbplats eller på facebooklänk till annan webbplats.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun