En utskrift från www.halmstad.se

Tyck till om förslaget till Renhållningsordning för 2013-2016

Nyheten publicerad: 2012-09-07
Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2012 att samråda om förslaget som sänts på remiss för yttrande till kommunala nämnder, myndigheter och andra särskilt berörda. Även synpunkter från andra externa aktörer och från allmänheten välkomnas under samrådstiden som pågår fram till den 30 oktober 2012.
Renhållningsordningen beskriver förutsättningar, nuläge, organisation samt en avfallsplan som anger förslag på mål och åtgärder. Avfallsplanen tydliggör den politiska ambitionen för en hållbar utveckling på avfallsområdet. Den redovisar även miljökonsekvenser som en följd av ett införande av avfallsplanen samt lokala avfallsföreskrifter som anger hur avfallshanteringen ska skötas.

Dokumenten som har skickats ut på remiss hittar du för nedladdning till höger. Du hittar dem även tillsammans med rådande handlingsprogram.

Du är välkommen på informationsmöte i Rådhuset torsdagen den 27 september 2012.  Där kommer också förslaget att finnas utställt under perioden 10 september - 30 oktober 2012.

Politiker och tjänstemän är på plats mellan kl 14.00 och 19.30 för att diskutera innehållet. Samlad information hålls klockan 14.30, kl 16.30 och kl 18.30.

Tid och plats för informationsmöte


Tid: l 14.00 -19.30 torsdagen den 27 september 2012
Plats: Kyrkogatan 5, Rådhuset vid Stora torg
Lokal: Se & Hörnan på entréplan

Synpunkter lämnas skriftligen till


Kommunstyrelsen (KS 2011/0462)
Box 153
301 05 Halmstad

eller via e-post till; kommunstyrelsen@halmstad.se
ange ärendenummer KS 2011/0462

Sidansvarig:Lisbeth Thurnäs
Sidan uppdaterad: 2012-12-10

http://www.halmstad.se/miljoenergi/2012/tycktillomforslagettillrenhallningsordningfor20132016.8006.html

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Karin Larsson
Miljöstrateg
karin.larsson@halmstad.se
035-13 73 39
Relaterade länkar