Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Orenat vatten i Nissan på grund av avgrävd kabel - kommunen avråder från bad

2012-05-24
Hela Västra strandens avloppsreningsverk står stilla sedan kabeln som försörjer anläggningen med ström grävdes av strax före klockan 8 på torsdagsmorgonen. Det innebär att orenat vatten kommer att släppas ut direkt i Nissan.
Hela avloppsreningsverket stannade då strömmen försvann. I vallgravsmagasinet finns kapacitet att lagra avloppsvatten i cirka tre timmar. Det innebär att magasinen strax bedöms att vara fulla.

- Vattnet fortsätter matas hit eftersom pumpstationerna fungerar, men när magasinet är fullt tvingas vi släppa orenat vatten direkt ut i Nissan, säger Lars-Gunnar Johansson som är enhetschef för avloppsvattenreningen på Laholmsbuktens VA.

I nuläget kan Laholmsbuktens VA inte överblicka vilka konsekvenser det orenade vattnet får för vattenkvaliteten i havet.

- Vi rekommenderar att man inte badar eller låter till exempel barn eller hundar vistas i vattnet vid Nissan, Östra eller Västra stranden samt Grötvik. HEM beräknar att problem kan vara åtgärdade under eftermiddagen.

halmstad.se kommer att kontinuerligt uppdateras med mer information kring händelseutvecklingen.

För mer information kontakta:
Lars-Gunnar Johansson, enhetschef, avloppsreningen, Laholmsbuktens VA, 076-76 59 527

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun