Miljövänligare båttvätt

Tvätt av båtar på grusplan, gatan eller garageuppfarten gör att förorenat spillvatten rinner ner i grundvattnet samt i dagvattenbrunnar och leds vidare ut i sjöar och vattendrag. Genom att tvätta din båt i en tvättanläggning kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö.

Varför är det farligt?


Vid upptag av båtar sker i de flesta fall tvätt av båtbotten genom avspolning med högtryckstvätt. Spillvattnet som uppstår innehåller bland annat metaller, oljor, organiskt material (till exempel alger) och rester av båtbottenfärg.
 
Båtbottenfärger används för att motverka påväxt på båtskroven. Traditionella kemiskt verkande båtbottenfärger och även många påstått miljöanpassade innehåller farliga ämnen som skadar havsmiljön.

Tips till dig som är båtägare


För att minska användningen av båtbottenfärger som kan skada den marina miljön finns det några saker du kan tänka på:
- Prova att tvätta båtbotten några gånger under säsongen i stället för att måla den.
- Använd endast båtbottenfärger som är godkända av Kemikalieinspektionen.
- Torrskrapa inte båten på bar mark eller hemma på tomten, utan se till att ha någon form av uppsamling, till exempel en presenning, under båten. Samla sedan ihop avfallet, färgrester och påväxt, och lämna det på en miljöstation som farligt avfall.
- Använd munskydd!
- Tvätta alltid din båt på spolplatta med ränna som samlar upp färgresterna och renar spolvattnet.

Läs mer här om de nya riktlinjerna och metoder för båttvätt.

Sidansvarig:

Mottagare:

Sidan uppdaterad: 2014-10-22

Dela med andra

Kontakt
Miljö- och hälsoskyddskonoret
Miljöavdelningen

mhk@halmstad.se
035-13 70 00 vx

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun