Har du kontrollerat din cistern?

För att skydda miljön från oljeläckage måste oljecisterner som är 1 m³ eller större kontrolleras regelbundet. Det är den som är innehavare av cisternen som ansvarar för att kontrollerna utförs. Kraven finns i Naturvårdsverkets föreskrifter 2003:24.

När ska kontroll utföras?


Kontrollintervallet är 6 eller 12 år beroende på typ av cistern. Cisterner som finns inom vattenskyddsområde ska kontrolleras oftare.
  Utom vattenskyddsområde Inom vattenskyddsområde  
    med sekundärt skydd utan sekundärt skydd
K-cistern 12 år 12 år 6 år
Skyddad,S-cistern 12 år 12 år 6 år
S-cistern 6 år 6 år 3 år

K-cistern: korrosionssäker cistern (vanligen av plast eller betong) med certifikat.
Skyddad S-cistern: cistern (vanligen av stål) med certifierat korrosionsskydd.
S-cistern: stålcistern utan certifierat korrosionsskydd.

Sekundärt skydd

I vissa fall krävs sekundärt skydd av cisternen, till exempel invallning eller dubbelmantling, för att förhindra miljöskada vid läckage. Det gäller exempelvis inom flertalet vattenskyddsområden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan under vissa förutsättningar ge dispens från ett sådant krav för cisterner belägna inomhus.

Nyinstallation av cistern

Planerar du att installera en oljecistern utomhus ska du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret. Installation av en inomhuscistern måste bara anmälas om cisternen ligger inom vattenskyddsområde.
 
Innan en cistern tas i bruk ska du låta utföra en installationskontroll.

Cistern som tas ur bruk

En cistern som inte kommer att användas längre ska tömmas och rengöras. Cisternen bör därefter avlägsnas eller fyllas med sand. Det är viktigt att även påfyllningsrören tas bort så att inte påfyllning kan ske av misstag.
 
När en cistern tas ur bruk ska du anmäla detta till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Ackrediterade kontrollföretag

Alla kontroller ska utföras av företag som är ackrediterade av SWEDAC. Information om vilka företag som är ackrediterade för kontroll av cisterner får du genom www.swedac.selänk till annan webbplats.

Glöm inte att anmäla!

Om du installerar en cistern utan att anmäla det till miljö- och hälsoskyddsnämnden, eller inte besiktigar din cistern enligt reglerna, kan du bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 1000 - 3000 kronor.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-30

Dela med andra

Kontakt
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Miljöavdelningen

mhk@halmstad.se
035-13 70 00 vx
Relaterat material
Relaterade länkar

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun