Miljörapport från företag

Driver du ett företag som är tillståndspliktigt enligt miljöbalken? Då ska du skicka in en miljörapport till tillsynsmyndigheten senast den sista mars varje år. I miljörapporten redovisar du bland annat hur ditt företag uppfyllt villkoren i tillståndet, resultatet av egenkontrollen och vilka utsläppsmängder ditt företag har.


Skicka din rapport till Miljörapporteringsportalen
Du ska skicka din miljörapport elektroniskt till SMP, Svenska Miljörapporteringsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster , som är en central databas för miljörapporter. Miljö- och hälsoskyddskontoret och länsstyrelsen kan sedan granska rapporterna i databasen.

Miljörapportens delar
Miljörapporten består av tre delar: Grunddelen, som innehåller administrativa uppgifter. Textdelen, där du bland annat redovisar hur villkoren uppfyllts och eventuella åtgärder som vidtagits under året. Den tredje delen (emissions-deklarationen) behöver du bara lämna in om din verksamhet finns med i bilaga 1 till Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2006:9.

Mer information om vad de olika delarna ska innehålla finns i Naturvårdsverkets föreskrift.

Instruktion om hur du fyller i miljörapportens olika delar finns på Miljörapporteringsportalen. Du kan lägga in dina uppgifter direkt i de mallar som finns där.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-12-02

Dela med andra

Kontakt
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Miljöavdelningen

mhk@halmstad.se
035-13 70 00 vx

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun