Lantbruk

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för miljötillsynen på alla lantbruk som har någon form av djurhållning eller som odlar mer än 10 hektar åkermark. Vid en inspektion kontrolleras exempelvis gödsel- och avfallshantering samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och andra kemikalier.
 

Djurskydd

Sedan 2009 är det länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddstillsynen. Har du frågor om djurskydd eller vill göra en anmälan om att du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen i Halland på telefon 035-13 20 00.
 

Anmälan eller tillstånd?

En djurhållande gård med mer än 400 djurenheter klassas i miljöbalken som en B-verksamhet. Det innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att driva en sådan verksamhet.

Ett lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter klassas som C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet krävs att en anmälan lämnas in till
miljö- och hälsoskyddsnämnden.
 
Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan krävs. Man har dock samma skyldighet att följa miljöbalkens bestämmelser.
 
Hur man beräknar antalet djurenheter kan du se på Jordbruksverkets hemsida.
 

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3, och alla kan, om de används fel, påverka miljön och hälsan negativt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel.

För att få sprida bekämpningsmedel av klass 1 och 2 krävs att man gått en speciell behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar. För att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste man ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. AnsökanWord om detta bör lämnas in minst sex veckor innan den tid ansökan gäller.
 

Gödselspridning

För att få sprida gödsel inom detaljplanelagt område, eller inom 500 meter från sådant område, krävs att man gör en anmälanWord till miljö- och hälsoskyddsnämnden minst två veckor före spridning.

Läs mer om bekämpningsmedel och gödsel i Information till lantbruk inför tillsynsbesökPDF.

Avgifter

Tillsyn enligt miljöbalken finansieras delvis genom att miljöfarliga verksamheter betalar tillsynsavgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt. Du kan läsa mer om avgifter under Miljöskydd i vänstermenyn.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-12-02

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun