Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

TelefonÖppettider för besökareBesöksadress
035-13 70 00Måndag-torsdagRådhuset, Kyrkogatan 5
 Kl. 08.00 - 17.00 
TelefontiderFredagPostadress
Måndag-torsdagKl. 08.00 - 16.00301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00  
Fredag E-post
Kl. 07.00 - 16.00Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Lantbruk

Miljönämnden ansvarar för miljötillsynen på alla lantbruk som har någon form av djurhållning eller som odlar mer än 10 hektar åkermark. Vid en inspektion kontrolleras exempelvis gödsel- och avfallshantering samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och andra kemikalier.

Djurskydd 

Sedan 2009 är det länsstyrelsen som har ansvar för djurskyddstillsynen. Har du frågor om djurskydd eller vill göra en anmälan om att du misstänker att djur far illa, kontakta länsstyrelsen i Halland på telefon 010-224 30 00.

Anmälan eller tillstånd? 

En djurhållande gård med mer än 400 djurenheter klassas i miljöbalken som en B-verksamhet. Det innebär att det krävs tillstånd från länsstyrelsen för att driva en sådan verksamhet.

Ett lantbruksföretag med mellan 100 och 400 djurenheter klassas som C-verksamhet. För att driva eller ändra en sådan verksamhet krävs att en anmälan lämnas in till
miljönämnden.
 
Övriga jordbruksföretag kallas U-verksamheter, vilket betyder att varken tillstånd eller anmälan krävs. Man har dock samma skyldighet att följa miljöbalkens bestämmelser.
 
Hur man beräknar antalet djurenheter kan du se på Jordbruksverkets webbplats.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel delas in i klasserna 1, 2 och 3, och alla kan, om de används fel, påverka miljön och hälsan negativt. Därför finns det lagar och regler om hantering, förvaring, utrustning och dokumentation av bekämpningsmedel.

För att få sprida bekämpningsmedel av klass 1 och 2 krävs att man gått en speciell behörighetsutbildning som länsstyrelsen anordnar. För att sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste man ha tillstånd från miljönämnden. AnsökanWord om detta bör lämnas in minst sex veckor innan den tid ansökan gäller.

Gödselspridning

För att få sprida gödsel inom detaljplanelagt område, eller inom 500 meter från sådant område, krävs att man gör en anmälanWord till miljönämnden minst två veckor före spridning. Läs mer om bekämpningsmedel och gödsel i Information till lantbruk inför tillsynsbesökPDF.

Avgifter

För behandling av anmälan/ansökan och för tillsyn får verksamheten betala avgift enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt.