Enskilda avlopp

Avloppsvatten från hushåll innehåller stora mängder näringsämnen, organiska föreningar och bakterier. För att hindra att föroreningarna kommer ut i sjöar och vattendrag måste avloppsvattnet renas.

Bor man på landet och inte har möjlighet att ansluta till det kommunala avloppsnätet får man rena vattnet i en så kallad enskild avloppsanläggning.

Ansök om tillstånd

Om du planerar att anordna ett nytt avlopp med WC, eller ansluta en WC till en befintlig avloppsanläggning, måste du enligt miljöbalken först ansöka om tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. För anläggningar utan anslutet WC räcker det normalt med en anmälan. Detsamma gäller om du redan har en anläggning och ska göra förbättringar på den.

Anmälan krävs också om du bor inom tätbebyggt område och tänker installera någon form av torrtoalett.

Ansökan om tillstånd eller skriftlig anmälan ska skickas till miljö- och hälsoskyddskontoret senast sex veckor innan du planerar att börja bygga avloppsanläggningen. Det är viktigt att du inväntar ett beslut innan du påbörjar arbetet, eftersom du annars kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 3000 — 5000 kr.

Utförlig information om hur du går tillväga när du söker tillstånd och vad som ska finnas med i din ansökan hittar du i informationsbroschyren "Är det dags att anlägga enskilt avloppPDF?"

Exempel på infiltrationsanläggning, enskilt avlopp

Exempel på infiltrationsanläggning, enskilt avlopp

Normal eller hög skyddsnivå?
Beroende på var fastigheten ligger gäller olika krav på rening av avloppsvattnet. Det ställs högre krav på reningseffekt nära kusten, vid badsjöar och vid vissa vattendrag, i vattenskyddsområden, i tätbebyggda områden samt i områden med skyddsvärd natur.

Du kan kolla med miljö- och hälsoskyddskontoret om din fastighet ligger inom ett område med hög eller normal skyddsnivå.

Välj reningsmetod
Det finns idag en rad olika metoder att rena avloppsvatten. För att en anläggning ska leva upp till normal skyddsnivå ska avloppsvattnet genomgå slamavskiljning samt någon form av efterföljande rening. Reningen kan exempelvis utgöras av en infiltration, markbädd med kompletterande fosforrenande steg eller minireningsverk med efterbehandling.

Separerade och torra toalettsystem
Ett exempel på en metod som uppfyller kraven för hög skyddsnivå är en kretsloppsanpassad torrtoalett kombinerad med tvåkammarbrunn och infiltration för bad-, disk- och tvättvatten. Tänkbara alternativ till torrtoalett är vakuumtoalett eller extremt snålspolande WC som kopplas till en sluten tank.

Mer information om enskilda avlopp, bland annat vilka tekniker som kan uppfylla lagstiftningens krav, finns på www.avloppsguiden.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där finns även en lista på diplomerade entreprenörer som du kan ta hjälp av för att anlägga ditt avlopp.
 
En avgift tas ut för handläggning av ditt ärende
Avgiften för handläggning av en anmälan/ansökan om enskilt avlopp motsvarar fyra till sex timmar. Läs mer om tillsyn och avgifter under miljöskydd.
 
ROT-avdrag
Det finns möjlighet att söka ROT-avdrag för förbättring av en avloppsanläggning. Läs mer på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-10-22

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun