Företag med skrothantering i Halmstad

Företag med skrothantering i Halmstad

Miljöskyddsavdelningen

Miljöskyddsarbete handlar om att trygga och förbättra den miljö vi lever och verkar i. Miljöskyddsavdelningen kontrollerar att reglerna i miljöbalken och annan miljölagstiftning följs. Det innebär tillsyn över företag och andra verksamheter som kan vara miljöstörande, till exempel genom utsläpp till mark, luft och vatten. I tillsynen ingår också handläggning av anmälningar, tillstånd och klagomål.

Miljöbalkens regler gäller för alla verksamheter som på något sätt kan påverka människors hälsa eller miljön. Det spelar ingen roll om det är fråga om ett företag eller en privatperson, miljöbalken riktar sig till oss alla.
 
I menyn till vänster finns en del råd om vad du bör tänka på när du till exempel tvättar din bil, eller om du planerar att installera en värmepump. Det finns även mer information om miljöskydd till dig som driver ett företag eller en verksamhet.  

Avgifter


Delar av miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet och tillsyn finansieras med avgifter. Avgifterna är beslutade i kommunfullmäktige. Tillsynsavgifterna justeras efter konsumentprisindex.

Det här ingår i tillsynsavgiften:

 • Registrering, komplettering av ärende.
 • Inläsning och beredning av ärende.
 • Kontroll av verksamheter, eventuella del- och slutbesiktningar.
 • Samråd, samverkan och informationsutbyte med övriga tillsynsmyndigheter och med verksamheter.
 • Arbete med inventeringar, undersökningar eller kontroll som berör flera verksamheter inom visst geografiskt område, viss bransch eller liknande.
 • Handläggning av klagomålsärenden, om klagomålen är befogade.
 • Databehandling av insamlade fakta.
 • Interna och externa kontakter med sakkunniga, t.ex. jurister, läkare, veterinärer, geologer m.fl.
 • Påföljdsfrågor (miljösanktionsavgifter, förelägganden och åtalsanmälan).
 • Expediering.
 • Resor.


Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-30

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun