Luftkvalitet och luftföroreningar

Här kan du läsa om luftföroreningar. Du kan även se de mätningar vi gör i Halmstad.

Naturvårdsverket har tagit fram nationella mål för utomhusluft i Sverige. Målet är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Med luftföroreningar menas alla ämnen som ändrar luftens naturliga sammansättning och som kan påverka hälsa och miljö på ett negativt sätt.  Luften förorenas genom transporter, produktion av varor och energi, men även naturen själv bidrar genom bl.a. skogsbränder och vulkanutbrott.
 
Läs mer om föroreningar, lokal, regional och global påverkan

Miljö- och hälsoskyddskontoret mäter luftföroreningarna på två mätplatser i Halmstad, en över hustaken och en i gatunivå.
 
Läs mer om hur vi mäter luften i Halmstad

På Viktoriagatan i Halmstad mäter vi partiklar i luften

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-10-22

Dela med andra

Kontakt
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Miljöavdelningen
Kari Nyman och Tomas Sjöstedt
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
mhk@halmstad.se
035-13 70 00 vx

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun