Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Effektivare energiproduktion


Genom att kondensera rökgaserna i en av pannorna på Kristineheds kraftvärmeverk kan mer energi utvinnas ur samma mängd sopor. Den extra energi man vinner räcker för att värma 2 600 villor.

 

Värmen i den heta vattenångan tas tillvara


Värmen utvinns ur rökgasen genom rökgaskondensering, vilket innebär att vattenånga kondenseras och ångbildningsvärme avges. Denna kondensering sker med hjälp av en värmeväxlare som placeras i rökgången efter den våta delen av rökgasreningen. För att nyttja den vunna värmen ytterligare kombineras rökgaskondenseringen med en värmepump.

 
Genom att ta tillvara energi som idag släpps ut genom skorstenen kommer fjärrvärmeproduktionen att kunna öka med ca 37 000 MWh. Den nyproducerade värmen används sedan i fjärrvärmenätet och kan därmed ersätta en del av de fossila bränslen som fortfarande används.
 

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun