Information och folkbildning

Marinfestivalen-2009
Kommunens klimatinvesteringsprogram Klimp arbetade på två plan, dels genom de konkreta miljöförbättringar som sker genom de tekniska investeringarna, dels genom att inspirera andra till en mer hållbar livsstil.
 
Informationsåtgärden utvecklade metoder för att nå ut med kunskap om klimatfrågor i syfte att stimulera privatpersoner, företag och organisationer till ett klimatsmart beteende.
 
Kampanjer som drivits i Klimps regi är  kliMATsmart-kampanjen för att minska matsvinnet i skolorna, och Energismart-kampanjen våren 2010 och 2011 som inspirerade till energieffektiv vardag och övergång till förnybara energikällor.

 

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2013-07-10

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun