Radon

Bor du i ett hus med blåbetong? Eller ligger huset i ett område där det finns markradon? Då är det extra viktigt att du mäter radon i ditt hus, så att du kan sänka halten om det behövs. Radon kan vara farligt i för höga halter och är du dessutom rökare är risken extra stor.

Vad är radon?

Radon är en gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, dvs radioaktiva metallatomer. Om man under lång tid andas in dessa kan lungcancer utvecklas.

Radon kan komma från marken under och kring huset, från vattnet som används i hushållet samt från vissa sorters byggnadsmaterial. Halten mäts i enheten Bequerel per kubikmeter luft (Bq/m3). Riktvärdet för radon i inomhusluft är högst 200 Bq/m3.

Radon syns inte, luktar inte och smakar ingenting. Det enda sättet att upptäcka det är genom mätning.

Så här mäter du radon

Radongasen mäts med spårfilm som ligger i små plastdosor. Dosorna beställer du från ett ackrediterat laboratorium (se nedan) och placerar sedan ut dem i bostaden. Mätningen ska pågå minst två månader under eldningssäsongen (oktober — april).

När mättiden är slut, skickar du tillbaka dosorna till laboratoriet för analys. Sedan kommer resultatet inom ett par veckor. Mätningen kostar några hundralappar.  

Dessa laboratorier är ackrediterade av Swedac för att utföra radonmätningar:

  • Landauer Nordic AB
  • MRM Konsult AB
  • Radonanalys GJAB

Du bör mäta radon

  • Om du inte känner till radonhalten i ditt hus. Enligt Miljö- och hälsoskyddsnämndens riktlinjer (se material till höger) ska alla hus i kommunen på sikt mätas och åtgärdas vid behov.
  • Vid husköp. Radon räknas inte som ett dolt fel, vilket innebär att du som köpare måste ta reda på om huset har radonproblem.
  • Vid ny-, om- och tillbyggnad av småhus.
  • Vid förändring av ventilation och uppvärmningssystem.

Åtgärder mot radon

Om det visar sig att det är mer än 200 Bq/m3 luft i ditt hus ska du försöka minska halten. Läs mer om hur du kan gå tillväga: Åtgärder mot radon.

Vill du veta mer om åtgärder mot kan du gå in på Boverkets radonguidlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-11

Dela med andra

Kontakt
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Hälsoskyddsavdelningen

mhk@halmstad.se
035- 13 70 00 vx

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun