Hälsoskydd

Hälsoskyddsarbete handlar om att skydda människors hälsa mot olika störningar. Det kan till exempel röra sig om problem i inomhusmiljön såsom buller, radon, fukt, mögel eller dålig ventilation.

Hälsoskyddsavdelningen har även tillsyn över så kallade hygieniska verksamheter (till exempel frisörer, tatuerare och solarier), förskolor och skolor, hotell och andra offentliga lokaler samt idrotts- och badanläggningar.

På sidorna till vänster får du veta mer om vilka lagar och regler som gäller och vad du själv kan göra för att minska hälsoriskerna.

Avgift för tillsynen

Miljö- och hälsoskyddskontoret tar betalt för det arbete som utförs i samband med ansökningar, anmälningar och tillsyn enligt en taxa som beslutats av kommunfull-mäktige.

För dig som driver en verksamhet innebär taxan att du får betala antingen en årlig avgift eller timavgift för tillsynen. Ju större tillsynsbehovet bedöms vara, desto högre är avgiften. Du kan läsa mer om avgifter under rubriken Företag och verksamheter i vänstermenyn.

Det kostar givetvis ingenting att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret om du har en fråga eller ett klagomål. Om det visar sig att ett klagomål är befogat, är det den som orsakar problemet eller störningen som får betala för vårt tillsynsarbete.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-23

Dela med andra

Kontakt
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Hälsoskyddsavdelningen

Öppettider: varje helgfri vardag kl 09.00 - 16.00 och servicetelefon mellan 09.00 - 11.00
mhk@halmstad.se
035-13 70 00 vx eller servicetelefon 070-280 56 29
Besöksadress: Rådhuset, Stora torg
Relaterat material

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun