Älgkalvar på villovägar

Älgkalvar på villovägar utmed Nissan.

Viltvård och skyddsjakt

Kommunens viltvård går i huvudsak ut på att hålla kommunens naturparker i ett sådant skick att de blir ett naturligt tillhåll för stadens vilda djur. Stränga och snörika vintrar sker även stödutfodring av framför allt fåglar på ett antal ställen runt om i kommunen.

Teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för och bedriver skyddsjakt som en service åt boende och verksamma inom kommunen. I kommunen finns det ca 20 personer som har rätt att skjuta skadedjur eller andra djur som vållar skada eller ohälsa. Enskilda kan vända sig till teknik- och fritidsförvaltningen för att få hjälp.

Många företag anlitar skyddsjägare vilka har sitt skyddsjaktsområde endast inom det anlitande företagets fastighet. Dessa skyddsjägare kan då inte själva utan tillåtelse från ansvarig för skyddsjakten inom Halmstads kommun anlitas av andra fastighetsägare. Detta står på deras skottlossningstillstånd som är utfärdat av polismyndigheten.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-01-02

Dela med andra

Kontakt
Teknik- och fritidsförvaltningen
Park och natur

teknik.fritid@halmstad.se
Telefon: 035 - 13 70 00
Besöksadress:
Stationsgatan 48 A
Postadress:
Box 246
301 06 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun