Särskola

Särskolan är en egen skolform där barn och ungdomar med utvecklingsstörning eller autism får en individuellt anpassad utbildning. Den obligatoriska särskolan är en egen skolform med egna kursplaner och betygskriterier men utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan.

I grundsärskola går elever som har konstaterat behov av denna skolform efter psykologtest, pedagogisk utredning och medicinsk bedömning. Grundsärskolans klasser är mindre och erbjuder stöd på den nivå som eleverna finner sig i.

Inom särskolan erbjuds eleverna ett frivilligt 10:e skolår. Efter det finns det möjlighet att läsa vidare på gymnasiesärskolan.

Vuxna personer med utvecklingsstörning kan studera inom särvux.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-08-15

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun