Skoldatateket på Kärnhuset

Skoldatateket är en pedagogisk resurs för grundskolor inom Halmstads kommun. Vi erbjuder rådgivning, visning av hjälpmedel och program, fortbildning och handledning för pedagoger m.m. Vi inriktar oss på elever i behov av särskilt stöd, främst elever med läs- och skrivsvårigheter.

Alla hälsas välkomna hit till Skoldatateket för att titta på och få råd om hjälpmedel och program. Främst inriktar vi oss på elever med läs- och skrivsvårigheter. Ta gärna kontakt med oss och boka tid! Kom till oss, du som:

  • vill prova olika hjälpmedel och program.
  • vill få tips och råd om hur datorstöd och IT-hjälpmedel kan användas i skolarbetet.
  • har en enskild elev som du vill prova program och hjälpmedel för. Ta gärna med elev och föräldrar.
  • vill veta hur man kan scanna in texter och få dem upplästa av talsyntes.
  • vill låna AlphaSmart, Daisyspelare, inspelade läromedel eller dator för utprovning.

Halmstad kommun har tecknat ett antal kommunlicenser och kommunabonnemang för de kommunala grundskolorna t.ex. Stava Rex, SpellRight, Vital, Talande tangentbord, Lexia och Provia. Barn- och ungdomsförvaltningen har dessutom tecknat serviceavtal med programmen vilket innebär elevlicenser för elevers hemdatorer. Information om serviceavtalet hittar du här. .

Adress till Skoldatateket

Besök Skoldatateket på Kärnhuset,
Nässjögatan 6, 302 47 Halmstad.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-10-22

Dela med andra

Kontakt
Barn- och ungdomsförvaltningen
Kärnhuset

skoldatateket@halmstad.se
Datastudion
035-13 82 18

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun