En utskrift från www.halmstad.se

Högskolan i Halmstads examinationsrätt uppmärksammas

Nyheten publicerad: 2012-01-26
Högskolan i Halmstad har under 2011 examinerat sin första egna doktor. Denna viktiga milstolpe i Högskolans, och Halmstads, historia har i dag uppmärksammats.
Edison Pignaton de Freitas har lagt fram sin doktorsavhandling och Halmstads kommun gratulerar Högskolan till den examinationsrättighet som möjliggjort detta. Genom Edison, som nu flyttat tillbaka till Rio i Brasilien, har även Högskolans internationella kontakter och ryktbarhet ytterligare stärkts.
Mikael Alexandersson, rektor vid Högskolan i Halmstad, tillsammans med Carl Fredrik Graf.

Mikael Alexandersson, rektor vid Högskolan i Halmstad, tillsammans med Carl Fredrik Graf.

Att Högskolan i Halmstad utnämnts till KK-miljö är ett kvitto på den kvalitet Högskolan håller och ett erkännande för den profilering som upparbetats. Halmstads kommun ser fram emot att följa utvecklingen av Högskolans innovationsdrivande forskning, inom sina tre samverkande styrkeområden: innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil.

Som en symbol för Halmstads kommun som Kunskapsstad, som kan växa sig stark och bära fram ny frukt, fick Högskolan ta emot ett träd som gåva.

För mer information kontakta:


Björn Kalla, utvecklingsstrateg omvärldssamverkan, 035-13 81 78, bjorn.kalla@halmstad.se
Sidansvarig:Sara Ebeling
Sidan uppdaterad: 2012-01-30

http://www.halmstad.se/forskolaskola/2012/hogskolanihalmstadsexaminationsrattuppmarksammas.6609.html

Relaterade länkar