Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.
Skiss över Söndrumsskolan

Bygget av Söndrumsskolan igång

2012-04-24
Första spadtaget till den efterlängtade Söndrumsskolan tas på fredag. Byggentreprenören Skanska har etablerat sig på arbetsplatsen och kommer att påbörja arbeten på allvar runt midsommar.
Fyra fjärdeklassare kommer under fredagen att sätta spadar i jorden för att inviga det påbörjade bygget av Söndrumsskolan. Den nya högstadieskolan beräknas stå klar för skolstart i augusti nästa år.

Trafikanter, elever och personal uppmanas att ta det försiktigt i området från och med juni 2012 fram till bygget är färdigt då trafiken till och från arbetsplatsen kommer att vara stundtals intensiv. Det råder sänkt hastighet och trafikanter uppmanas att om möjligt välja andra vägar.

Skiss över Söndrumsskolan

Miljö för innovativ undervisning


Utformningen av den nya skolan ska bidra till att elever och vuxna utvecklas, inspireras, möts och känner trivsel och trygghet. Miljön ska erbjuda flexibilitet, nya möjligheter att arbeta i olika grupperingar och i moderna miljöer med ny teknik. Utformningen ska göra det naturligt att växla mellan att arbeta inom- och utomhus genom att den yttre miljön utformas som en del av och stöd till undervisningen.

Graffitikonst från hela världen


Söndrumsskolan får en unik konstnärlig utsmyckning genom Malmökonstnären Pärra Andreasson. Han kommer att måla graffiti på de 500 elevskåpen med hjälp av ett tjugotal professionella gatukonstnärer från bland annat England, Tyskland, Japan och Sydafrika. Under våren 2012 kommer gruppen att anlända till Halmstad för att uttrycka sitt bildspråk på skåpsluckorna. Målningen blir i två plan med 17 olika sektioner.

I väntan på den nya skolan genomförs löpande åtgärder för att underlätta arbetet för Hallägraskolan i sina provisoriska lokaler. Bland annat kommer aktivitetsytan för den nya skolan att tas i bruk redan till höstterminen 2012.
Skiss över Söndrumsskolan

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun