Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Barn- och fritidsprogrammet blir lärlingsutbildning

2012-04-23
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har i dag beslutat att barn- och fritidsprogrammet övergår från traditionell utbildning till lärlingsutbildning inför läsåret 2012/2013.

- Det är en gymnasieutbildning som jag tror lämpar sig väl att bedriva i lärlingsform, säger Dag Hultefors (M), ordföranden i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Antalet elever som sökt det traditionella barn- och fritidsprogrammet har blivit mindre och därför kommer programmet byta form och endast erbjudas som lärlingsutbildning. Elever som sökt till programmet erbjuds nu istället att läsa utbildningen i lärlingsform eller ges möjlighet till omval. Antalet lärlingsplatser för barn- och fritidsprogrammet har utökats, vilket innebär att förstahandssökande till programmet bereds plats.

- En lärlingsutbildning, med goda kontakter mellan skola och arbetsliv, ger eleverna en god bild av yrket och de får dessutom in en fot på arbetsmarknaden, säger Dag Hultefors.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade även att hantverksprogrammet inte kommer att erbjudas inom Halmstad Gymnasieskola under läsåret 2012/2013. Programmet har idag inga sökande.

För mer information kontakta:


Dag Hultefors (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Tel: 076 - 783 53 85
dag.hultefors@halmstad.se

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun