Studie- och stängningsdagar för förskola, fritidshem och grundskola

Utöver lovdagar har grundskolorna fem studiedagar per läsår, medan fritidshem och förskoleklasser har fyra stängningsdagar då barnen är lediga. Studie- och stängningsdagar planeras till datum som passar verksamheten bäst. Du har rätt att få plats på en annan förskola eller fritidshem under de stängningsdagar som finns under året.

Studie- och stängningsdagarna hittar du här nedan.

Stängningsdagar skolområde norr
Stängningsdagar skolområde centrum
Stängningsdagar skolområde söder

Skolområde norr

Getinge verksamhetsområde
Skolor:
Getingeskolan, Kvibilleskolan
Förskolor: Begonian-, Gula huset-, Haspungen-, Lundsgård-, Lärkans förskola.

Skola studiedagar
tisdag 7/1 2014 samtliga skolor i området stängda.
torsdag 13/3 2014 samtliga skolor i området stängda.
måndag 2/6 2014 samtliga skolor i området stängda.

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 samtliga fritids i området stängda.
måndag 2/6 2014 samtliga fritids i området stängda.

Förskola stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 samtliga förskolor i området stängda.
måndag 2/6 2014 samtliga förskolor i området stängda.

Gullbrandstorp/Frösakulls verksamhetsområde
Skolor:
Frösakullskolan, Gullbrandstorpsskolan
Förskolor: Gullängen-, Loke-, Vilshärads förskola.

Skola studiedagar
tisdag 18/3 2014 samtliga skolor i området stängda.
torsdag 22/5 2014 samtliga skolor i området stängda

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 samtliga fritids i området stängda
torsdag 22/5 2014 samtliga fritids i området stängda

Förskola stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 samtliga förskolor i området stängda.
torsdag 22/5 2014 samtliga förskolor i området stängda

Haverdal/Harplinge verksamhetsområde
Skolor:
Haverdals byskola, Lyngåkraskolan, Steningeskolan
Förskolor: Steninge-, Skipås-, Enelyckan-, Haverdal-, Lyngåkra-, Skeppet, Wekalyckans förskola

Skola studiedagar
tisdag 25/2 2014 samtliga skolor i området stängda
torsdag 15/5 2014 samtliga skolor i området stängda

Fritids stängningsdagar
tisdag 25/2 2014 samtliga fritids i området stängda
torsdag 15/5 2014 samtliga fritids i området stängda.

Förskola stängningsdagar
tisdag 25/2 2014 samtliga förskolor i området stängda
torsdag 15/5 2014 samtliga förskolor i området stängda.

Oskarströms verksamhetsområde
Skolor:
Österledskolan, Esperedskolan, Skavbökeskolan, Enslövsskolan, Slättåkraskolan, Valhallaskolan
Förskolor: Alléns-, Espereds-, Furulunds-, Vrenninge, Solgläntans-, Åleds-, Oskarströms-, Slättåkra, Askens-, Viktoria och Kvarngränds förskola

Skola studiedagar
onsdag 8/1 2014 samtliga skolor i området stängda
måndag 31/3 2014 samtliga skolor i området stängda.

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 samtliga fritids i området stängda.
torsdag 12/6 2014 samtliga fritids i området stängda.

Förskola stängningsdagar
torsdag 13/2 2014 samtliga förskolor i området stängda.
tisdag 13/5 2014 samtliga förskolor i området stängda.

Sär/resursskola
Skolor:
Lummerskolan

Skola studiedagar
torsdag 13/3 2014 är skolan stängd
tisdag 22/4 2014 är skolan stängd

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 är fritids stängt
måndag 19/5 2014 är fritids stängt

Förskola stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 är förskolan stängd
måndag 19/5 2014 är förskoaln stängd

​Söndrums verksamhetsområde
Skolor: Bäckagårdsskolan, Hovgårdsskolan, Jutarumsskolan, Söndrumsskolan Förskolor: Bergsgård-, Bäckagård-, Trollberget-, Vitsippan-, Jutagård-, Jutarum-, Klockargårds förskola

Skola studiedagar
tisdag 7/1 2014 Bäckagårds-, Hovgårds- och Jutarumsskolan stängda.
torsdag 20/3 2014 samtliga skolor i området stängda.
tisdag 20/5 2014 samtliga skolor i området stängda.

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 samtliga fritids i området stängda.
tisdag 20/5 2014 samtliga fritids i området stängda.

Förskola stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 samtliga förskolor i området stängda.
tisdag 20/5 2014 samtliga förskolor i området stängda.

Skolområde centrum

Furulunds verksamhetsområde
Skolor:
Furulundsskolan F-9, Frennarps Byskola F-3
Förskolor: Nicolaigården, Laxön, Furet, Frennarp, Aleskogen, Talldungen, Lilla Spinnrocken, Grimsnäs och dagbarnvårdare

Skola studiedagar
torsdag 13/3 2014 Furulundsskolan, Frennarps Byskola.
tisdag 22/4 2014 Furulundsskolan, Frennarps Byskola stängd, fritids öppet.
måndag 19/5 2014 Furulundsskolan, Frennarps Byskola stängd.

Fritids stängningsdagar
torsdag 13/3 2014 Alla fritids.
måndag 19/5 2014 Alla fritids.

Förskola stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 Nicolaigårdens-, Furets- och Laxöns förskola samt Dagbarnvårdarna.
måndag 20/1 2014 måndag Aleskogen-, Frennarps-, Talldungen- och Lilla Spinnrockens förskola.
måndag 24/2 2014 Grimsnäs förskola
måndag 19/5 2014 Grimsnäs-, Aleskogen-, Frennarps-, Talldungen- och Lilla Spinnrockens förskola, Nicolaigårdens-, Furets- och Laxöns förskola samt Dagbarnvårdarna.

Kärlekens verksamhetsområde
Skolor:
Stenstorpsskolan 6-9, Sofiebergsskolan F-5, Holms skola F-3
Förskolor: Holm, Sofieberg, Kärlekens, Stenstorps, Trädet

Skola studiedagar
onsdag 8/1 2014 samtliga skolor i området stängda, fritids öppet.
torsdag 13/3 2014 samtliga skolor i området.
måndag 19/5 2014 samtliga skolor i området stängda, fritids öppet.

Fritids stängningsdagar
torsdag 13/3 2014 alla fritids i området.
torsdag 12/6 2014 alla fritids i området.

Förskola stängningsdagar
onsdag 29/1 2014 alla förskolor i området stängda.
onsdag 4/6 2014 alla förskolor i området stängda.

Nissans verksamhetsområde
Skolor:
Brunnsåkersskolan 6-9, Slottsjordsskolan F-5, Centrumskolan
Förskolor: Västanvinden, Guldfisken, Kajutan, Kimbogården, Dragonen, Höjden, Karlsro, Sömntutan, Norre katt öppen förskola

Skola studiedagar
torsdag 13/3 2014 Brunnsåkersskolan, Slottsjordsskolan, Centrumskolan
tisdag 22/4 2014 Brunnsåkersskolan, Slottsjordsskolan, Centrumskolan
måndag 19/5 2014 Brunnsåkersskolan, Slottsjordsskolan, Centrumskolan

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 Slottsjordsskolans och Centrumskolans fritids stängt.
måndag 19/5 2014 Slottsjordsskolans och Centrumskolans fritids stängt.

Förskola stängningsdagar
måndagen 27/1 2014 Kajutan-, Västanvinden-, Guldfisken- och Kimbogårdens förskolor.
onsdagen 5/2 2014 Sömntutans förskola
måndagen 10/2 2014 Dragonen-, Höjden- och Karlsro förskolor.
måndag 16/5 2014 Sömntutans förskola
måndagen 19/5 2014 Västanvinden-, Guldfisken-, Kimbogården-, Kajutans- och Sömntutans förskolor.
tisdagen 20/5 2014 Höjdens förskola
torsdag 22/5 2014 Dragonens förskola
onsdagen 11/6 2014 Karlsro förskola

Nygårds verksamhetsområde
Skolor:
Östergårdsskolan 4-9, särskola 6-10, Linehedsskolan F-3, Nyhemsskolan F-5
Förskolor: Hjorten, Linehed, Österäng, Engelbrekt, Graniten, Klackerup, Teknikförskolan

Skola studiedagar
torsdag 13/3 2014 Linehedsskolan, Nyhemsskolan stängd.
torsdag 13/3 2014 Östergårdsskolan och Grundsärskola Östergårdsskolan stängd. 
torsdag 15/5 2014 Linehedsskolan, Nyhemsskolan stängd.
måndag 19/5 2014 Östergårdsskolan och Grundsärskola Östergårdsskolan stängd

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 Nyhemsskolans och Linehedsskolans fritids stängt.
torsdag 13/3 2014 Östergård grundsärskola fritids stängt.
torsdag 15/5 2014 Nyhemsskolans och Linhedsskolans fritids stängt.
måndag 19/5 2014 Östergård grundsärskola fritids stängt.

Förskola stängningsdagar
tisdag  7/1 2014 Teknikförskolan, Klackerup-, Hjorten-, Graniten-, Linehed-, Engelbrekt-, Österängs förskola.
måndagen 9/6 2014 Teknikförskolan, Klackerups förskola.
Måndagen den 16/6 2014 Graniten-, Teaterkullen-, Linehed- och Hjortens förskola.

Skolområde söder

Andersbergs verksamhetsområde
Skolor:
Andersbergsskolan
Förskolor: Andersbergsringens-, Ringblomman-,  Smörblommans-, Hyddans förskola

Skola studiedagar
tisdag 7/1 2014 skolan stängt
torsdag 6/3 2014 skolan stängd
tisdag 22/4 2014 skolan stängd
onsdag 28/5 2014 skolan stängd

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 fritids stängt
torsdag 6/3 2014 fritids och förskoleklasser (F-klasser) stängt

Förskola stängningsdagar
torsdag 6/3 2014 förskolorna stängda
torsdag 6/2 2014 förskolorna stängda
måndag 9/6 2014 förskolorna stängda

Fyllinge verksamhetsområde
Skolor:
Fyllingeskolan
Förskolor: Dungen-, Fyllinge-, Gyllebolet-, Gäddan-, Klackens förskola

Skola studiedagar
torsdag 6/3 2014 skolan stängd
tisdag 22/4 2014 skolan stängd
onsdag 28/5 2014 skolan stängd

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 fritidshemmen stängda
onsdag 28/5 2014 fritidshemmen stängda
Måndagen 11/8 2014 fritidshemmen stängda

Förskola stängningsdagar
torsdag 6/3 2014 samtliga förskolor i området stängda
onsdag 28/5 2014 samtliga förskolor i området stängda

Snöstorps verksamhetsområde
Skolor:
Snöstorpsskolan,Brearedsskolan
Förskolor: Backatorpet-, Brogård-, Kammerslyckan-, Ängalyckans förskola

Skola studiedagar
tisdag 7/1 2014 skolan stängd
torsdag 6/3 2014 skolan stängd
tisdag 22/4 2014 skolan stängd
onsdag 28/5 2014 skolan stängd

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 fritids stängt
onsdag 28/5 2014 fritids stängt

Förskola stängningsdagar
torsdag 6/2 2014 samtliga förskolor i området stängda
tisdag 13/5 2014 samtliga förskolor i området stängda

Trönninge verksamhetsområde
Skolor:
Eldsbergaskolan, Trönningeskolan
Förskolor: Eldsberga-, Gullbranna-, Trönninge-, Tuvans förskola

Skola studiedagar
torsdag 6/3 2014 samtliga skolor i området stängda
tisdag 22/4 2014 samtliga skolor i området stängda
onsdag 28/5 2014 samtliga skolor i området stängda

Fritids stängningsdagar
torsdag 6/3 2014 samtliga fritids i området stängda.
tisdag 22/4 2014 samtliga fritids i området stängda.

Förskola stängningsdagar
torsdag 6/3 2014 samtliga förskolor i området stängda.
tisdag 22/4 2014 samtliga förskolor i området stängda.

Vallås verksamhetsområde
Skolor:
Vallåsskolan
Förskolor: Rännebacken-, Vallgården-, Vallmon-, Växthuset-, Strandvallens-, Ängsgårds förskola

Skola studiedagar
torsdag 6/3 2014 samtliga skolor i området stängda
tisdag 22/4 2014 samtliga skolor i området stängda
onsdag 28/5 2014 samtliga skolor i området stängda

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 fritids är samtliga fritids i området stängda
tisdag 22/4 2014 samtliga fritids i området stängda

Förskola stängningsdagar
måndag 24/2 2014 samtliga förskolor i området stängda
måndag 5/5 2014 samtliga förskolor i området stängda

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-03-11

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun