Studie- och stängningsdagar för förskola, fritidshem och grundskola

Utöver lovdagar har grundskolorna fem studiedagar per läsår, medan fritidshem och förskoleklasser har fyra stängningsdagar då barnen är lediga. Studie- och stängningsdagar planeras till datum som passar verksamheten bäst. Du har rätt att få plats på en annan förskola eller fritidshem under de stängningsdagar som finns under året.

Studie- och stängningsdagarna hittar du här nedan.

Stängningsdagar skolområde norr
Stängningsdagar skolområde centrum
Stängningsdagar skolområde söder

Skolområde norr

Getinge verksamhetsområde
Skolor:
Getingeskolan, Kvibilleskolan
Förskolor: Begonian-, Gula huset-, Haspungen-, Lundsgård-, Lärkans förskola.

Skola studiedagar
torsdag 18/9 2014 samtliga skolor i området stängda.
måndag 24/11 2014 samtliga skolor i området stängda.
tisdag 10/2 2015 samtliga skolor i området stängda.
tisdag 12/5 2015 samtliga skolor i området stängda.

Fritids stängningsdagar
torsdag 18/9 2014 samtliga fritids i området stängda.
måndag 24/11  2014 samtliga fritids i området stängda.
tisdag 10/2 2015 samtliga fritids i området stängda.
tisdag 12/5 2015 samtliga fritids i området stängda.

Förskola stängningsdagar
torsdag 18/9 2014 samtliga förskolor i området stängda.
måndag 24/11 2014 samtliga fritids i området stängda.
tisdag 10/2 2015 samtliga fritids i området stängda.
tisdag 12/5 2015 samtliga fritids i området stängda.


Gullbrandstorp/Frösakulls verksamhetsområde
Skolor:
Frösakullskolan, Gullbrandstorpsskolan
Förskolor: Gullängen-, Loke- och Gullbrandstorps förskola.

Skola studiedagar
torsdag 18/9 2014 samtliga skolor i området stängda.
måndag 24/11 2014 samtliga skolor i området stängda.
fredag 20/3 2014 samtliga skolor stängda.
tisdag 19/5 samtliga skolor stängda.

Fritids stängningsdagar
torsdag 18/9 2014 samtliga fritids i området stängda.
måndag 24/11 2014 samtliga fritids i området stängda.
onsdag 7/1 2015 samtliga fritids stängda.
tisdag 19/5 samtliga fritids stängda.

Förskola stängningsdagar
torsdag 18/9 2014 samtliga förskolor i området stängda.
måndag 24/11 2014 samtliga förskolor i området stängda.
onsdag 7/1 2015 samtliga förskolor stängda.
tisdag 19/5 2015 samtliga förskolor stängda.

Haverdal/Harplinge verksamhetsområde
Skolor:
Haverdals byskola, Lyngåkraskolan, Steningeskolan
Förskolor: Steninge-, Skipås-, Enelyckan-, Haverdal-, Lyngåkra-, Skeppet, Wekalyckans förskola

Skola studiedagar
torsdag 18/9 2014 samtliga skolor i området stängda.
måndag 24/11 2014 samtliga skolor i området stängda.
fredag 13/2 2015 samtliga skolor i området stängda.
tisdag 12/5 2015 samtliga skolor i området stängda. 

Fritids stängningsdagar
torsdag 18/9 2014 samtliga fritids i området stängda.
måndag 24/11 2014 samtliga fritids i området stängda.
fredag 13/2 2015 samtliga fritids i området stängda.
tisdag 12/5 2015 samtliga fritids i området stängda.

Förskola stängningsdagar
torsdag 18/9 2014 samtliga förskolor i området stängda.
måndag 24/11 2014 samtliga förskolor i området stängda.
fredag 13/2 2015 samtliga förskolor i området stängda.
tisdag 12/5 2015 samtliga förskolor i området stängda.

Oskarströms verksamhetsområde
Skolor:
Österledskolan, Esperedskolan, Skavbökeskolan, Enslövsskolan, Slättåkraskolan, Valhallaskolan
Förskolor: Alléns-, Espereds-, Furulunds-, Vrenninge, Solgläntans-, Åleds-, Oskarströms-, Slättåkra, Askens-, Viktoria och Kvarngränds förskola

Skola studiedagar
måndag 18/9 2014 samtliga skolor i området stängd.
måndag 24/11 2014 samtliga skolor i området stängda.
torsdag 8/1 2015 samtliga skolor i området stängda.
måndag 18/5 2015 samtliga skolor i området stängda.

Fritids stängningsdagar
måndag 11/8 2014 samtliga fritids i området stängda.
onsdag 29/10 2014 samtliga fritids i området stängda.
torsdag 8/1 2015 samtliga fritids i området stängda.
måndag 18/5 2015 samtliga fritids i området stängda

Förskola stängningsdagar
torsdag 18/9 2014 samtliga förskolor i området stängda.
måndag 24/11 2014 samtliga förskolor i området stängda.
torsdag 13/2 2015 samtliga förskolor i området stängda.
måndag 18/5 2015 samtliga förskolor i området stängda.


Sär/resursskola
Skolor:
Lummerskolan

Skola studiedagar
måndag 29/9 2014
torsdag 4/12 2014

​Söndrums verksamhetsområde
Skolor: Bäckagårdsskolan, Hovgårdsskolan, Jutarumsskolan, Söndrumsskolan Förskolor: Bergsgård-, Bäckagård-, Trollberget-, Vitsippan-, Jutagård-, Jutarum-, Klockargårds förskola

Skola studiedagar
tisdag 20/5 2014 samtliga skolor i området stängda.

Fritids stängningsdagar
tisdag 20/5 2014 samtliga fritids i området stängda.

Förskola stängningsdagar
torsdag 25/9 2014 samtliga förskolor i området stängda.
tisdag 25/11 2014 samtliga förskolor i området stängda.
onsdag 7/1 2015 samtliga förskolor i området stängda.
torsdag 28/5 2015 samtliga förskolor i området stängda.

Skolområde centrum

Furulunds verksamhetsområde
Skolor:
Furulundsskolan F-9, Frennarps Byskola F-3
Förskolor: Nicolaigården, Laxön, Furet, Frennarp, Aleskogen, Talldungen, Lilla Spinnrocken, Grimsnäs och dagbarnvårdare

Skola studiedagar
måndag 11/8 2014 Frennarps Byskola stängd.
torsdag 18/9 2014 Furulundsskolan, Frennarps Byskola stängd.
onsdag 29/10 2014 Frennarps Byskola stängd.
onsdag 26/11 2014 Furulundsskolan, Frennarps Byskola stängd.

Fritids stängningsdagar
måndag 11/8 2014 fritids på Frennarps Byskola stängt.
onsdag 29/10 2014 fritids på Frennarps Byskola stängt.

Förskola stängningsdagar
onsdag 17/9 2014 Frennarps förskola och Talldungens förskola.
torsdag 18/9 2014 Aleskogen-, Nicolaigårdens-, Furets- och Laxöns förskola samt Dagbarnvårdarna.
måndag 22/9 2014 Grimsnäs förskola.
måndag 10/11 2014 Nicolaigårdens-, Furets- och Laxöns förskola samt Dagbarnvårdarna.


Kärlekens verksamhetsområde
Skolor:
Stenstorpsskolan 6-9, Sofiebergsskolan F-5, Holms skola F-3
Förskolor: Holm, Sofieberg, Kärlekens, Stenstorps, Trädet

Skola studiedagar
måndag 8/9 (eftermiddagen) 2014 samtliga skolor i området stängda, fritids öppet.
torsdagen 4/12 (eftermiddagen) 2014 samtliga skolor i området stängda, fritids öppet.
onsdagen 18/3 (hela dagen) 2015 samtliga skolor i området stängda, fritids öppet.
onsdagen 20/5 (hela dagen) 2015 samtliga skolor i området stängda, fritids stängt.
torsdagen 21/5 (eftermiddagen) 2015 samtliga skolor i området stängda, fritids öppet.

Fritids stängningsdagar
torsdag 12/6 2014 alla fritids i området stängda.
måndag 11/8 2014 alla fritids i området stängda.
onsdag 29/10 2014 alla fritids i området stängda.
onsdag 7/1 2015 alla fritids i området stängda.
onsdagen 20/5 2015 alla fritids i området stängda.

Förskola stängningsdagar
onsdag 4/6 2014 alla förskolor i området stängda.
måndag 1/9 2014 Sofiebergs förskola.
måndag 8/9 2014 Kärlekens förskola och Trädets förskola.
torsdag 11/9 2014 Holms förskola och Stenstorps förskola.
onsdag 26/11 2014 alla förskolor i området stängda.

Nissans verksamhetsområde
Skolor:
Brunnsåkersskolan 6-9, Slottsjordsskolan F-5, Centrumskolan
Förskolor: Västanvinden, Guldfisken, Kajutan, Kimbogården, Dragonen, Höjden, Karlsro, Sömntutan, Norre katt öppen förskola

Skola studiedagar
onsdag 24/9 2014 Brunnsåkersskolan, Slottsjordsskolan
måndag 24/11 2014 Brunnsåkersskolan, Slottsjordsskolan

Fritids stängningsdagar
måndag 11/8 2014 Slottsjordsskolans och Centrumskolans fritids stängt.
onsdag 29/10 2014 Slottsjordsskolans och Centrumskolans fritids stängt.

Förskola stängningsdagar
onsdagen 11/6 2014 Karlsro förskola
måndag 1/9 2014 Västanvinden-, Guldfisken-, Kajutan- och Kimbogårdens förskola stängda.
torsdag 4/9 2014 Sömntutans förskola.
onsdag 10/9 2014 Dragonen-, Höjden- och Karlsro förskola stängda.

Nygårds verksamhetsområde
Skolor:
Östergårdsskolan 4-9, särskola 6-10, Linehedsskolan F-3, Nyhemsskolan F-5
Förskolor: Hjorten, Linehed, Österäng, Engelbrekt, Graniten, Klackerup, Teknikförskolan

Skola studiedagar
måndag 22/9 2014 Linehedsskolan, Östergårdsskolan
fredag 4/12 2014 Linehedsskolan, Östergårdsskolan

Fritids stängningsdagar
måndagen 11/8 2014 Nyhemsskolans och Linehedsskolans fritids stängt.

Förskola stängningsdagar
måndagen 9/6 2014 Teknikförskolan, Klackerups förskola.
måndagen 16/6 2014 Graniten-, Teaterkullen-, Linehed- och Hjortens förskola.
onsdag 27/8 2014 Klackerups förskola stängd.
onsdag 3/9 2014 Teknikförskolan stängd.
måndag 8/9 2014 Graniten-, Teaterkullen-, och Lineheds förskolor stängda.
måndag 15/9 2014 Hjortens förskola stängd.
onsdag 24/9 2014 Engelbrekts-, Österängs förskola.
torsdag 13/11 2014 Samtliga förskolor i området stängda.

Skolområde söder

Andersbergs verksamhetsområde
Skolor:
Andersbergsskolan
Förskolor: Andersbergsringens-, Ringblomman-,  Smörblommans-, Hyddans förskola

Skola studiedagar
tisdag 7/1 2014 skolan stängt
torsdag 6/3 2014 skolan stängd
tisdag 22/4 2014 skolan stängd
onsdag 28/5 2014 skolan stängd

Fritids stängningsdagar
tisdag 7/1 2014 fritids stängt
torsdag 6/3 2014 fritids och förskoleklasser (F-klasser) stängt

Förskola stängningsdagar
torsdag 6/3 2014 förskolorna stängda
torsdag 6/2 2014 förskolorna stängda

Fyllinge verksamhetsområde
Skolor:
Fyllingeskolan
Förskolor: Dungen-, Fyllinge-, Gyllebolet-, Gäddan-, Klackens förskola

Skola studiedagar
onsdag 28/5 2014 skolan stängd

Fritids stängningsdagar
Måndagen 11/8 2014 Fyllingeskolans fritidshem stängt.

Förskola stängningsdagar
tisdag 26/8 2014 Fyllinge förskola och Gyllebolets förskola stängda.
onsdag 27/8 2014 Fyllinge förskola och Gyllebolets förskola stängda.
torsdag 28/8 2014 Gäddan, Klacken och Dungens förskola stängda.
fredag 28/8 2014 Göddan, Klacken och Dungens förskola stängda.

Snöstorps verksamhetsområde
Skolor:
Snöstorpsskolan, Brearedsskolan
Förskolor: Backatorpet-, Brogård-, Kammerslyckan-, Ängalyckans förskola

Skola studiedagar
onsdag 28/5 2014 skolan stängd

Fritids stängningsdagar
onsdag 13/8 Snöstorpsskolans fritidshem stängt.
onsdag 29/10 Snöstorpsskolans fritidshem stängt.

Förskola stängningsdagar
tisdag 13/5 2014 samtliga förskolor i området stängda

Trönninge verksamhetsområde
Skolor:
Eldsbergaskolan, Trönningeskolan
Förskolor: Eldsberga-, Gullbranna-, Trönninge-, Tuvans förskola

Skola studiedagar
onsdag 28/5 2014 samtliga skolor i området stängda.

Fritids stängningsdagar
måndag 15/9 2014 Eldsberga- och Trönningeskolans fritidshem stängda.
onsdag 29/10 2014 ldsberga- och Trönningeskolans fritidshem stängda.

Förskola stängningsdagar
torsdag 4/9 2014 samtliga förskolor i området stängda.
tisdag 7/10 2014 samtliga förskolor i området stängda.

Vallås verksamhetsområde
Skolor:
Vallåsskolan
Förskolor: Rännebacken-, Vallgården-, Vallmon-, Växthuset-, Strandvallens och Ängsgårds förskola

Skola studiedagar
onsdag 28/5 2014 samtliga skolor i området stängda

Fritids stängningsdagar
måndag 15/9 2014 Vallåsskolans fritidshem stängt.
onsdag 29/10 2014 Vallåsskolans fritidshem stängt.

Förskola stängningsdagar
måndag 25/8 2014 Rännebacken, Strandvallen och Vallgårdens förskolor stängda.
tisdag 26/8 2014 Rännebacken, Strandvallen och Vallgårdens förskolor stängda.
onsdag 27/8 2014 Ängsgård och Växthusets förskolor stängda.
torsdag 28/8 2014 Ängsgård och Växthusets förskolor stängda.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-07-11

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun