Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 19.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Synpunkter och klagomål

Det är viktigt att du som invånare har möjlighet att framföra synpunkter och klaga på det som du inte tycker är bra.

Framföra klagomål direkt med den det berör

För att utveckla och förbättra verksamheterna är det angeläget att klagomål kommuniceras med den det berör. Till exempel genom samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till klagomål.

Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas därför till närmast berörd lärare, förskollärare, barnskötare eller annan berörd personal.

Gäller klagomålet verksamheten i stort för en förskola/grundskola/förskoleklass/ fritidshem/grundsärskola/annan pedagogisk verksamhet framförs dessa till ansvarig förskolechef eller rektor.

Klagomål gällande förskolechefs eller rektors tjänsteutövning lämnas till skolområdeschefen eller verksamhetschefen.

Gäller klagomålet skolområdeschefen/verksamhetschefen lämnas det till förvaltningschefen.

Förvaltningschefen hanterar rapporteringen till BUN.

Klagomål gällande förvaltningschefen lämnas till BUNs ordförande eller kommunchefen.

Den person som tar emot synpunkterna har ett ansvar att hantera dessa och se till att den som framfört synpunkterna får en återkoppling.

Lagar som styr klagomålshantering

  • Skollagen 2010:800, kap 3, 3 §
  • Skollagen 2010:800, kap 4, 7-8 §
  • Skollagen 2010:800, kap 25 8 §

Vill du veta mer?

Mer information finner du i broschyren "Rutin för klagomålPDF". Information om t.ex. skollag och läroplaner inklusive kursplaner med mål för elevernas lärande finns på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats

Relaterat material

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun