Synpunkter och klagomål

Det är viktigt att du som invånare har möjlighet att framföra synpunkter och klaga på det som du inte tycker är bra.

Framföra klagomål direkt med den det berör


För att utveckla och förbättra verksamheterna är det angeläget att klagomål kommuniceras med den det berör. Till exempel genom samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till klagomål.

Klagomål från barn och elever, vårdnadshavare eller annan intressent lämnas därför till närmast berörd lärare, förskollärare, barnskötare eller annan berörd personal.

Gäller klagomålet verksamheten i stort för en förskola/grundskola/förskoleklass/ fritidshem/grundsärskola/annan pedagogisk verksamhet framförs dessa till ansvarig förskolechef eller rektor.

Klagomål gällande förskolechefs eller rektors tjänsteutövning lämnas till skolområdeschefen eller verksamhetschefen.

Gäller klagomålet skolområdeschefen/verksamhetschefen lämnas det till förvaltningschefen.

Förvaltningschefen hanterar rapporteringen till BUN.

Klagomål gällande förvaltningschefen lämnas till BUNs ordförande eller kommunchefen.

Den person som tar emot synpunkterna har ett ansvar att hantera dessa och se till att den som framfört synpunkterna får en återkoppling.

Framföra klagomål via Åsikten


Åsikten — Halmstads kommuns service för åsikter om kommunal verksamhet
"Åsikten" är namnet på Halmstads kommuns service för hantering av åsikter om kommunal verksamhet. En åsikt har inga begränsningar. Det kan vara ett förslag, ett klagomål eller beröm.

Lämna din "Åsikt" på ett av följande sätt:
• Fyll i åsiktsformuläret.
• Via blanketten "Åsikten", som kan hämtas på kommunens förvaltningar, bibliotek eller i Rådhusets reception. Ifylld blankett kan lämnas där den hämtades eller skickas via post till:
Åsikten, Halmstads kommun, Box 153, 301 05 Halmstad.
• Skickas via e-post.
• Skickas via SMS till nummer 72456. Inled meddelandet med HALMSTAD. På SMS lämnas inga svar.

Åsikterna hanteras därefter i ett av kommunens diarier. Inom en vecka tas en kontakt med den som framfört åsikten, ifall kontaktuppgifter har lämnats.

Mer information finner du i broschyren "Rutin för klagomålPDF".

Lagar som styr klagomålshantering

  • Skollagen 2010:800, kap 3, 3 §
  • Skollagen 2010:800, kap 4, 7-8 §
  • Skollagen 2010:800, kap 25 8 §

Vill du veta mer?


Mer information finner du i broschyren "Rutin för klagomålPDF". Information om t.ex. skollag och läroplaner inklusive kursplaner med mål för elevernas lärande finns på Skolverkets hemsida.länk till annan webbplats

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2013-04-18

Dela med andra

Kontakt
Barn- och ungdomsförvaltningen
Förvaltningskontoret
Ann-Mari Mäkikangas
Funktionen för kvalitet, IT, information och utveckling
ann-mari.makikangas@halmstad.se
035 - 13 80 89, 070 - 20 50 620
Box 155, 301 05 Halmstad
Besöksadress: Kungsgatan 25, Halmstad
Relaterat material

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun