Kvalitet och utveckling

Barn- och ungdomsförvaltningen


Barn- och ungdomsförvaltningen har ansvar för förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, Kulturskolan, KomTek och resurscentrum Kärnhuset.

Här är några exempel på utvecklingsarbete som pågår inom barn- och ungdomförvaltningen:

  • Systematisk uppföljning av barns och elevers lärande via det så kallade uppföljningsuppdraget.
  • Kompetensutveckling via Lärarlyftet och Förskolelyftet.
  • Utveckling av läsa-skriva-räkna och matematik via stadsbidragssatsningar.
  • Organisationsutveckling  via ProblemBaserad Skolutveckling (PBS).
  • Portal035  —  en digital mötesplats för alla elever, föräldrar och personal tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
  • Specialiserar, standardiserar och utvecklar administrationen.

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen


Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar bland annat för gymnasieskola och vuxenutbildning i kommunen.

Här är några exempel på utvecklingsarbete som pågår inom förvaltningen:
Ständigt arbete med att förbättra elevernas resultat genom det så kallade systematiska kvalitetsarbetet.

  • Portal035 — en digital mötesplats för alla elever, föräldrar och personal tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen.
  • Teknikstöd i skolan för elever med olika inläsningssvårigheter
  • Olika internationella projekt som SMIL(E) och utbyten med skolor i England, Tanzania m.m.

Du kan ta del av det kvalitetsutvecklingsarbete som pågår inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen på våra kvalitetssidor.  Där hittar du allt från kvalitetsredovisningar till verksamhetsberättelser och elevhälsobokslut.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-03-12

Dela med andra

Kontakt
Barn- och ungdomsförvaltningen
Funktionen utveckling/kvalitet/IT/nämnd/VFU
Patrik Engström
Tf funktionschef utveckling och kvalitet
patrik.engstrom@halmstad.se
Förvaltningskontoret, Box 155, 301 05 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun