Kvalitet och utveckling

Förskola och grundskola

Barn- och ungdomsförvaltningen är den förvaltning som har ansvar för förskola, grundskola, fritidshem, grundsärskola, Kulturskolan, KomTek och resurscentrum Kärnhuset.

Gymnasieskola och vuxenutbildning

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar bland annat för gymnasieskola och vuxenutbildning i kommunen.

Här är några exempel på utvecklingsarbete som pågår:

  • ​Bedömning för lärande - ett vetenskapligt grundat projekt som bl.a. bygger på att förbättra feedbacken mellan lärare och eleg för att öka förståelsen om vad eleven behöver göra för att nå längre i sitt lärande.
  • Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som pedagogiskt verktyg.
  • Matematikutveckling.
  • Teknikstöd i skolan för elever med olika inlärningssvårigheter.
  • Olika internationella projekt som SMIL(E) och utbyten med skolor i England, Tanzania m.m.

Du kan ta del av det kvalitetsutvecklingsarbete som pågår inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen på våra kvalitetssidor.  Där hittar du allt från kvalitetsredovisningar till verksamhetsberättelser och elevhälsobokslut.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-12-11

Dela med andra

Kontakt
Barn- och ungdomsförvaltningen
Kvalitet- och utvecklingsavdelning
Patrik Engström
Kvalitets- och utvecklingschef
patrik.engstrom@halmstad.se
Mobil: 076-106 23 53

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun