Kvalitet och utveckling

Utvecklingsarbete förskola och grundskola

Barn- och ungdomsförvaltningen är den förvaltning som har ansvar för förskola, grundskola, skolbarnsomsorg, särskola, Kulturskolan, KomTek och resurscentrum Kärnhuset.

Här är några exempel på utvecklingsarbete som pågår inom barn- och ungdomförvaltningen:

 • Systematisk uppföljning av barns och elevers lärande via det så kallade uppföljningsuppdraget.
 • Kompetensutveckling via Lärarlyftet och Förskolelyftet.
 • Utveckling av läsa-skriva-räkna och matematik via stadsbidragssatsningar.
 • Organisationsutveckling  via ProblemBaserad Skolutveckling (PBS).
 • Portal035  —  en digital mötesplats för alla elever, föräldrar och personal tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
 • Specialiserar, standardiserar och utvecklar administrationen.

Utvecklingsarbete gymnasieskola och vuxenutbildning

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar bland annat för gymnasieskola och vuxenutbildning i kommunen.

Här är några exempel på utvecklingsarbete som pågår inom förvaltningen:

 • ​Bedömning för lärande - ett vetenskapligt grundat projekt som bl.a. bygger på att förbättra feedbacken mellan lärare och eleg för att öka förståelsen om vad eleven behöver göra för att nå längre i sitt lärande.
 • Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) som pedagogiskt verktyg.
 • Matematikutveckling.
 • Teknikstöd i skolan för elever med olika inlärningssvårigheter.
 • Olika internationella projekt som SMIL(E) och utbyten med skolor i England, Tanzania m.m.

Du kan ta del av det kvalitetsutvecklingsarbete som pågår inom utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen på våra kvalitetssidor.  Där hittar du allt från kvalitetsredovisningar till verksamhetsberättelser och elevhälsobokslut.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-11-18

Dela med andra

Kontakt
Barn- och ungdomsförvaltningen
Kvalitet- och utvecklingsavdelning
Patrik Engström
Chef för kvalitet- och utvecklingsavdelningen
patrik.engstrom@halmstad.se
Mobil: 076-106 23 53

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun