Allt ska röra sig, lysa eller låta på KomTek i Halmstad. Många är de produkter och koncept som vi har tagit fram tillsammans med alla fantastiska Halmstadbarn och ungdomar, deras föräldrar, far- och morföräldrar och alla lärare ute på skolorna, vuxna kvinnor i svetsning och vardagsteknik. Tusentals och åter tusentals kreativa möten har det blivit genom åren. Branschorganisationen Teknikföretagen och näringslivet i Halmstad har också haft stor betydelse för vår utveckling under hela tioårsperioden. Detta i kombination med en fantastisk och engagerad personalgrupp har gett en blomstrande verksamhet som har vind i seglen!
Ha kul! Gör fel! – våra ledord.
Ett stort tack till alla er som möjliggjort att KomTek är vad det är idag!

KomTek

KomTek är en teknik- och entreprenörsskola. KomTek ska väcka intresse för teknik och entreprenörskap i samhället, med fokus på barn och ungdomar. I KomTeks verksamhet ska 50 % av deltagarna vara kvinnor/flickor.

Verksamheten består av två huvudspår; skolverksamhet och fritidskurser. Nationellt organiseras KomTek som en ideell förening.

Skolverksamheten

Fokus ligger på fortbildning för grundskolans lärare inom områdena mekanik, elektronik, entreprenörskap och jämställdhet.

KomTek arbetar utöver detta med gymnasieskolans elever när det gäller projektarbeten och Ung Företagsamhet.

Fritidsverksamheten

KomTek håller fritidskurser i teknik för barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten är frivillig, tidsbegränsad och avgiftsbelagd. KomTek liknar den kommunala musikskolan fast med inriktning teknik.

Fritidsverksamheten omfattar även aktiviteter på loven och arrangemang på kommunens bibliotek.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-13

Dela med andra

Kontakt
Barn- och ungdomsförvaltningen
KomTek
Catarina Carlsson
Verksamhetschef
catarina.carlsson@halmstad.se
035-19 29 75 mobil: 0703-55 81 66
Nitaregatan 7, 302 50 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun