Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 19.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Välkommen till Kommunvux

gymnasiala vuxenutbildning


Fr.o.m. kursstarterna i augusti 2015 finns vi i S-huset på Högskolan i Halmstad. Välkomna till vår nya undervisningsmiljö!


Terminstider

Höstterminen 2015: 17 augusti 2015 - 18 december 2015

Obs! Inga lov under terminstid.

Därför skall du välja oss när du vill studera:

  • Vi har stor erfarenhet av utbildning för vuxna.
  • Vi bedriver "närstudier" dvs. du studerar hos oss i en grupp med klasskamrater på lektioner som är lärarledda och du kan få hjälp av närvarande behöriga lärare.
  • Vi har välutrustade och användbara lokaler som är anpassade för sina syften.
  • Vår pedagogik bygger på mötet mellan individer där teoretisk kunskap kopplas till olika praktiska moment som övningar eller laborationer.

Ansökan görs via Kompetenscentrum.
Hitta mer information på vår ansökningssida.

Har du inte möjlighet att närvara vid första tillfället, ta kontakt med din lärare så du inte missar viktig information! Du rekommenderas också att ha med dig aktuellt läromedel till första tillfället. Se läromedelslista. Beställning av böcker kan ta ett par veckor så var ute i god tid.

Du som söker gymnasial vuxenutbildning ges möjlighet till test i svenska, engelska och matematik för att dina förkunskaper skall kunna användas på bästa sätt. Detta test gör du på Vägledningscentrum.

Nedan ser du vilka kurser du kan välja under hösten 2015. Kurserna erbjuds period 7, med start den 17 augusti, om inget annat anges.


Följande kurser startar enbart period 9 med kursstart den 26 oktober:

ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR, 100 poäng

SAMHÄLLSKUNSKAP 2, 100 poäng

NATURKUNSKAP 1a2, 50 poäng


Period Start Webbansökan öppnas Ansök senast
7 2015-08-17 2015-05-18 2015-06-17
9 2015-10-26 2015-09-07 2015-09-30

Matematik

ORIENTERINGSKURS INFÖR MATEMATIK, 100 poäng
Kursen innehåller de moment som flyttats från Matematik B till Matematik 1 och från Matematik C till Matematik 2.

Innehåll: Repetition av negativa tal, bråk och potenser, grundläggande ekvationslösning  

Inför Matematik 2: Sannolikhetslära, linjära olikheter, funktionsbegreppet

Inför Matematik 3: Logaritmer, exponentialekvationer, trigonometri i rätvinkliga trianglar

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.


MATEMATIK 1a, 100 poäng
Kursen ges på gymnasiets yrkesförberedande program. Aritmetik och algebra: Vi gör beräkningar med reella tal skrivna på olika former med anknytning till vardagen. Vi tränar huvudräkning och överslagsräkning samt diskuterar lösningars och resultats rimlighet.  Vi gör beräkningar med hjälp av formler i exempel av vardaglig eller yrkesmässig karaktär.

Geometri: Vi studerar geometriska objekt och olika geometriska begrepp samt metoder för mätning och beräkning av storheter.

Samband och förändring: Vi fördjupar procentbegreppet.  Vi arbetar med begreppen förhållande och proportionalitet samt skillnader mellan linjära och exponentiella begrepp.

Statistik och sannolikhet: Beskrivande statistik samt granskning av hur statistiska metoder används i samhället och i yrkeslivet. Sannolikhetsteori med metoder för beräkning av slumpförsök i flera steg.

Problemlösning: Strategier för matematisk problemlösning. Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och andra ämnen.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Egen grafritande räknare (t ex TI 82, TI 83 eller TI 84) rekommenderas.
 
MATEMATIK 1b, 100 poäng
Kursen ges på gymnasiets ekonomiska, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskaplig program.

Aritmetik och algebra: Egenskaper hos mängden heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet. Vi gör beräkningar med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med heltalsexponenter. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer, olikheter och potensekvationer.

Geometri: Vi studerar symmetrier och representationer av geometriska begrepp. Vi arbetar med matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik.

Samband och förändring: Vi fördjupar procentbegreppet. Vi studerar linjära funktioner, potens- och exponentialfunktioner.

Statistik och sannolikhet: Granskning av hur statistiska metoder används i samhället och inom vetenskap. Sannolikhetsteori med metoder för beräkning av slumpförsök i flera steg.

Problemlösning: Strategier för matematisk problemlösning. Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och andra ämnen.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Egen grafritande räknare (t ex TI 82, TI 83 eller TI 84) rekommenderas.
 
MATEMATIK 1c, 100 poäng
Kursen ges på gymnasiets naturvetenskapliga och tekniska program.
Aritmetik och algebra: Egenskaper hos mängden heltal, olika talbaser samt begreppen primtal och delbarhet. Vi gör beräkningar med reella tal skrivna på olika former inklusive potenser med reella exponenter. Generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck. Algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer, olikheter och potensekvationer.

Geometri: Trigonometriska beräkning av vinklar och längder i rätvinkliga trianglar. Vi arbetar med vektorer. Vi arbetar med matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik.

Samband och förändring: Vi fördjupar procentbegreppet. Vi studerar linjära funktioner, potens och exponentialfunktioner.

Statistik och sannolikhet: Granskning av hur statistiska metoder används i samhället och inom vetenskap. Sannolikhetsteori med metoder för beräkning av slumpförsök i flera steg.

Problemlösning: Strategier för matematisk problemlösning. Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och andra ämnen.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Egen grafritande räknare (t ex TI 82, TI 83 eller TI 84) rekommenderas.
 
MATEMATIK 2a, 100 poäng
Kursen finns på gymnasiets yrkesprogram.

Eftersom några moment i "gamla" Matematik B nu finns i Matematik1 ainleds kursen med en Orienteringskurs Matematik 50 p som innehåller dessa moment. Denna kurs måste du välja. Den ger CSN-poäng men betygssätts inte.

Matematik 2a innehåller bl.a.:
Aritmetik, algebra och funktioner: Vi studerar ekvationer och funktioner kopplade till konkreta situationer och praktiska problem. Metoder för beräkningar vid budgetering ingår.

Geometri: Fördjupning med utgångspunkt i vardagliga och yrkesmässiga sammanhang.

Problemlösning med anknytning till yrkesliv, samhällsliv, kulturhistoria och tillämpningar i andra ämnen. Användning av digitala verktyg och medier.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Matematik A + orienteringskurs Matematik eller Matematik 1a eller motsvarande. Se ovan om Orienteringskurs Matematik! Egen grafritande räknare (t.ex. TI 82,83 eller 84) rekommenderas.
 
MATEMATIK 2b, 100 poäng
Kursen finns på gymnasiets ekonomiska, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga
Eftersom några moment i "gamla" Matematik B nu finns i Matematik 1 b inleds kursen med en Orienteringskurs Matematik 50 p som innehåller dessa moment. Denna kurs måste du välja. Den ger CSN-poäng men betygssätts inte.

Matematik 2b innehåller bl.a.:
Aritmetik, algebra och funktioner: metoder för beräkningar vid budgetering ingår. Vi använder logaritmer vid lösning av exponential-ekvationer och komplexa tal vid lösning av andragradsekvationer. Vi studerar linjära funktioner, andragradsfunktioner, potens- och exponentialfunktioner.

Geometri: Vi studerar likformighet, kongruens och vinklar.

Sannolikhet och statistik: Bearbetning och tolkning av statistiska material. Vi använder lägesmått, spridningsmått, korrelation och kausalitet när vi analyserar data.

Problemlösning med anknytning till samhällsliv, kulturhistoria och tillämpningar i i andra ämnen. Vi använder digitala och mediala verktyg.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Matematik 1b eller Matematik A + Orienteringskurs Matematik eller motsvarande. Se ovan om Orienteringskurs Matematik! Egen grafritande räknare (t.ex. TI 82,83 eller 84) rekommenderas.

MATEMATIK 2c, 100 poäng
Kursen finns på gymnasiets Naturvetenskapliga och Tekniska program.
Eftersom några moment i "gamla" Matematik B nu finns i Matematik 1 c inleds kursen med en Orienteringskurs Matematik 50 p som innehåller dessa moment. Denna kurs måste du välja. Den ger CSN-poäng men betygssätts inte.

Matematik 2c innehåller bl.a.:
Aritmetik, algebra och funktioner: vi studerar logaritmer och använder logaritmlagar vid lösning av exponentialekvationer och komplexa tal vid lösning av andragradsekvationer. Vi studerar linjära funktioner, andragradsfunktioner, potens- och exponentialfunktioner.

Geometri: Vi studerar likformighet, kongruens, vinklar och analytisk geometri.

Sannolikhet och statistik: Bearbetning och tolkning av statistiska material. Vi använder lägesmått, spridningsmått regression när vi analyserar data.

Problemlösning med anknytning till samhällsliv, kulturhistoria och tillämpningar i i andra ämnen. Vi använder digitala och mediala verktyg.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Matematik 1c eller Matematik A + Orienteringskurs Matematik eller motsvarande. Se ovan om Orienteringskurs Matematik! Egen grafritande räknare (t.ex. TI 82,83 eller 84) rekommenderas.
 
MATEMATIK 3b, 100 poäng
Kursen finns på gymnasiets ekonomiska, estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga
Eftersom några moment i "gamla" Matematik c nu finns i Matematik 2b inleds kursen med en Orienteringskurs Matematik 50 p som innehåller dessa moment. Denna kurs måste du välja. Den ger CSN-poäng men betygssätts inte.

Vi löser problem från samhällsliv, ekonomi och naturvetenskap där vi använder begreppen derivata och integral. Vi studerar funktioner och deras derivator och primitiva funktioner. Vi använder oss av grafritande miniräknare.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Goda kunskaper i Matematik 2b/2c eller Matematik b + orienteringskurs Matematik. Egen grafritande miniräknare (t ex TI 82, TI 83 eller TI 84) rekommenderas.
 
MATEMATIK 3c, 100 poäng
Kursen finns på gymnasiets Naturvetenskapliga och Tekniska program.
Eftersom några moment i "gamla" Matematik C nu finns i Matematik 2c inleds kursen med en Orienteringskurs Matematik 50 p som innehåller dessa moment. Denna kurs måste du välja. Den ger CSN-poäng men betygssätts inte.

Vi löser problem från samhällsliv, ekonomi och naturvetenskap där vi använder begreppen derivata och integral. Vi studerar funktioner och deras derivator och primitiva funktioner. Vi studerar utökad trigonometri. Vi använder oss av grafritande miniräknare.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Goda kunskaper i Matematik 2b/2c eller Matematik B + orienteringskurs Matematik. Egen grafritande miniräknare (t ex TI 82, TI 83 eller TI 84) rekommenderas.


Naturvetenskap

Är du intresserad av naturvetenskap och teknik? Eller behöver du skaffa behörighet till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar vid universitet och högskolor. Då kan följande ämnen vara något för dig. Inom denna sektor finns en mängd olika intressanta yrken med god framtida arbetsmarknad. Undervisningen äger rum i lokaler som innehåller välutrustade laboratorier.

FYSIK 1, 150 poäng
Kursen behandlar olika grundläggande fysikaliska fenomen och lagar, som styr vår värld. Dessa behandlas teoretiskt och experimentellt. Kursen ger även en orientering om fysikens idéhistoriska utveckling och om energiförsörjningens problem. Sambanden mellan fysikaliska begrepp studeras huvudsakligen kvalitativt men även matematisk behandling ingår. Viktiga moment är mekanik, ellära och värmelära. Här behandlas kraft och rörelse, energi och värme, ljus, elektricitet samt materiens uppbyggnad av mindre beståndsdelar.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande. Kunskaper motsvarande minst Matematik 1B/C eller Matematik A. FYSIK 1b Fysik 1b1 + 1b2 motsvarar Fysik 1a

FYSIK 1b1, 100 poäng
Kursen behandlar olika grundläggande fysikaliska fenomen och lagar, som styr vår värld. Dessa behandlas teoretiskt och experimentellt. Kursen ger även en orientering om fysikens idéhistoriska utveckling och om energiförsörjningens problem. Sambanden mellan fysikaliska begrepp studeras huvudsakligen kvalitativt men även matematisk behandling ingår. Viktiga moment är mekanik, ellära och värmelära. Här behandlas kraft och rörelse, energi och värme, ljus, elektricitet.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande. Kunskaper motsvarande minst Matematik 1B/C eller Matematik A.

FYSIK 1b2, 50 poäng (startar endast i period 9)
Kursen behandlar olika grundläggande fysikaliska fenomen och lagar, som styr vår värld. Dessa behandlas teoretiskt och experimentellt. Kursen ger även en orientering om fysikens idéhistoriska utveckling och om energiförsörjningens problem. Sambanden mellan fysikaliska begrepp studeras huvudsakligen kvalitativt men även matematisk behandling ingår. Viktiga moment är kärnfysik, väder och klimat. Här behandlas energi och krafter, samt materiens uppbyggnad av mindre beståndsdelar. Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Fysik 1b1.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

KEMI 1, 100 poäng
Kemi 1-kursen behandlar materiens uppbyggnad, kemiska bindningar, syra-basreaktioner, redoxreaktioner, fällningsreaktioner, energi-omsättningar, analytisk kemi samt beräkningar i samband med kemiska reaktioner. Stor vikt läggs vid praktiskt laborativt arbete där du planerar och utför experiment. Resultatet utvärderas och tolkas och bildar plattform för de teoretiska modeller som kursen omfattar. Kemins betydelse för såväl individ som samhälle behandlas.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kunskaper motsvarande minst Matematik A eller Matematik 1 rekommenderas.

NATURKUNSKAP 1a1, 50 poäng
Kursen ger dig de kunskaper som behövs för att kritiskt värdera och ta ställning till miljö-, energi- och resursfrågor. Du får studera samspelet mellan organismer och deras miljö. Utifrån relevanta kunskaper om sex och relationer diskuteras också livsstilens betydelse för såväl den egna hälsan som för folkhälsan och miljön. Kursen bygger på naturvetenskapliga teorier där lektioner med varierande arbetssätt varvas med laborationer utifrån undersökande och naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande. Obs! Betyg kan inte ingå i elevens examen tillsammans med kursen i naturkunskap 1b.       

NATURKUNSKAP 1a2, 50 poäng (startar endast period 9)
Kursen ger dig kunskaper om sambandet mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället t.ex. i fråga om träning, kost och droger. Med cellen och livets minsta byggstenar som utgångspunkt diskuteras evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och biologisk mångfald.  Kursen bygger på naturvetenskapliga teorier där lektioner med varierande arbetssätt varvas med laborationer utifrån undersökande och naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Naturkunskap 1a1 eller naturkunskap A. Obs! Betyg kan inte ingå i elevens examen tillsammans med kursen i naturkunskap 1b.

NATURKUNSKAP 1b, samma som 1a1+1a2, 100 poäng
Kursen ger dig de kunskaper som behövs för att kritiskt värdera och ta ställning till miljö-, energi- och resursfrågor. Den bygger på naturvetenskapliga teorier och utgår från kunskaper om cellen och livets minsta byggstenar till organismers uppbyggnad och funktion samt samspelet med deras miljö.  Kursen ger dig också kunskaper om sambandet mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället t.ex. i fråga om träning, kost, droger, sex och relationer. Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och biologisk mångfald diskuteras.  

Lektioner med varierande arbetssätt varvas med laborationer utifrån undersökande och naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande. Obs! Betyg kan inte ingå i elevens examen tillsammans med kursen i naturkunskap 1a1 eller naturkunskap 1a2.      
 
NATURKUNSKAP 2, 100 poäng
Kursen behandlar naturvetenskapliga teorier som sträcker sig från materiens minsta byggstenar till vårt universums tillblivelse och utveckling samt livets villkor, uppkomst och evolution. Du får även fördjupade kunskaper om människokroppen, dess uppbyggnad och funktion, från cellnivå till organnivå samt livsstilens betydelse för hälsan.

Lektioner med varierande arbetssätt varvas med laborationer utifrån undersökande och naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Naturkunskap A, Naturkunskap 1b eller Naturkunskap 1a2.

 


Samhällsvetenskap och humaniora

ETIK OCH MÄNNISKANS LIVSVILLKOR, 100 poäng (intensivkurs, startar endast period 9 och pågår i 8 veckor)
I denna kurs studerar vi livsåskådningar, olika kulturer samt hur kulturer påverkar människan. Vi diskuterar existentiella frågor och lär oss etiska begrepp. Vi får ökad kunskap om kommunikation och i bemötandet.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.

HISTORIA 1b, högskoleförberedande, 100 poäng
I denna kurs studerar du "den lilla människan" och de stora händelserna. Du studerar tiden från Antiken och till nutid och får ökad medvetenhet om att vi alla är en del av ett historiskt sammanhang och att det som sker idag bygger på vad som hänt tidigare. Vi väver ihop "då" och "nuet".

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.

PSYKOLOGI 1, 50 poäng
Ämnet psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar. Följande områden betonas:
Psykologins historiska framväxt med fokus på psykoanalys och behaviorism.
Kognitionspsykologi: hur människan tolkar sin omvärld genom att ta emot och bearbeta information.
Biologisk psykologi: hur hjärnan påverkar tänkande, beteende och känslor.
Socialpsykologi: Hur människan fungerar i grupper och tillsammans med andra. Självbild och verklighetsuppfattning.
Psykisk hälsa: tonvikt på stress och krishantering.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.

RELIGION 1, 50 poäng (intensivkurs, startar endast period 7 och pågår i 8 veckor)
I denna kurs studerar vi världsreligionerna och andra livsåskådningar. Vi diskuterar hur vårt val av livsåskådning och etiska handlingar präglar det dagliga livet och vilka konsekvenser vi ser i dagens mångkulturella samhälle. Kursen ger ökad förståelse för varför vi lever som vi gör — att vi alla är lika men ändå olika.  

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.

SAMHÄLLSKUNSKAP 1b, högskoleförberedande, 100 poäng (intensivkurs, startar endast period 7 och pågår i 10 veckor)
Vill du veta mer om vårt demokratiska samhälle och dina möjligheter att påverka? Vill du få ökad kännedom om våra rättigheter och skyldigheter i samhället? Vill du lära dig mer om EU och ökad omvärldskunskap? Vill du lära dig mer om hur din ekonomi påverkas av politikernas beslut? Detta och mycket mera studerar vi och diskuterar i denna kurs.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.

SAMHÄLLSKUNSKAP 2, 100 poäng (intensivkurs, startar endast period 9 och pågår i 8 veckor)
Samhällskunskap 2 ger dig ytterligare fördjupning och breddning av ämnet. Du studerar bland annat internationell politik, relationer och globaliseringens betydelse utifrån historiska villkor. Du fördjupar dina kunskaper om maktkampen på den internationella arenan, andra länders politiska system, internationella organisationer och mänskliga rättigheter. Du får träning i att diskutera, debattera, skriva och presentera fördjupningsarbeten.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskaper: Samhällskunskap 1b eller motsvarande.


Engelska

ENGELSKA 5, 100 poäng
Denna kurs ger dig träning i att förstå talad engelska, att delta i samtal och diskussion samt att tolka innehållet i både talad och skriven engelska. Du får läsa texter och artiklar om aktuella områden och händelser; åsikter, erfarenheter och känslor; relationer och etiska frågor. Du läser också noveller eller en roman. Du får träning i att skriva olika slags texter anpassade till syfte och situation. Du inhämtar kunskap om livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i delar av världen där engelska används.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.

ENGELSKA 6, 100 poäng
I denna kurs läser du texter och artiklar, hämtade från delar av världen där engelska används, om samhälls- och arbetsliv; historiska, politiska och sociala förhållanden; aktuella ämnesområden; åsikter, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor. Du orienterar dig om skönlitteratur från olika engelsktalande länder och epoker och får tillfälle att läsa romaner.

I kursen ges du möjlighet att producera talat språk och att skriva olika texter med anpassning till genre, situation och syfte. Du utvecklar ditt språk i tal och skrift även i mer formella sammanhang. Du tränar att argumentera, rapportera, resonera, sammanfatta, kommentera och motivera dina åsikter. Ett projektarbete av formell karaktär ingår i kursen.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Engelska 5/Engelska A.

ENGELSKA 7, 100 poäng (halvflex, enbart ett tillfälle per vecka, tisdagar 15.30-17.30)
Detta är kursen för dig med goda förkunskaper och som är redo för språkets mera avancerade nyanser. Vi arbetar mot färdigheter som testas i examinationer för CAE (Cambridge Certificate in Advanced English). Vi läser varierade texter som innehåller såväl fakta och sakprosa som skönlitteratur från olika epoker. Dessa texter förbereder hemma så att du kan diskutera dem när vi träffas.

Du läser två romaner som du själv väljer och som du sedan jämför med varandra. Fokus läggs på skriftlig och muntlig kommunikation och du får rikligt med tillfällen att öva språket och språkliga strategier i både formella och informella sammanhang. Vi skriver bl.a. CV, ansökningsbrev, formella brev, uppsatser och insändare.

Ett större projektarbete av formell karaktär ingår i kursen.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Engelska 6/Engelska B.


Svenska

SVENSKA 1 , 100 poäng (SVESVE01)
Att lyssna, läsa, tala och skriva är vad den här kursen handlar om. Utifrån de kunskaper och erfarenheter du redan har ska vi gemensamt på olika kreativa och stimulerande sätt utveckla våra språkliga färdigheter.

Dina egna reflektioner kring den språkliga kommunikationens allmänna villkor, innehåll och form är viktiga för alla moment. Mötet mellan våra personliga reaktioner och synpunkter bidrar till en lärorik men också underhållande och rolig kurs.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande.

SVENSKA 2, 100 poäng (SVESVE02)
Dina personliga upplevelser och reflektioner är en självklar grund för arbetet med kursens centrala innehåll som bl a omfattar utredning och argumentation.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Svenska 1 eller motsvarande.

SVENSKA 3, 100 poäng (SVESVE03)
Kursen behandlar språk och litteratur ur ett flertal aspekter, med analys och produktion av olika slags texter men med särskild inriktning på den vetenskapliga texttypen.

Den retoriska arbetsprocessen är en viktig grund för de muntliga uppgifterna, och strävan efter ett mer vetenskapligt förhållningssätt är central i alla moment.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Svenska 2 eller motsvarande.

Svenska som andraspråk

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 1, 100 poäng (SVASVA01) startar både period 1 och 3
Dina egna iakttagelser och reflektioner och ditt aktiva deltagande i samtal och diskussioner ligger till grund för kursens alla moment. Vi lyssnar, läser, talar och skriver, samt studerar språkliga strukturer och strategier. Ditt modersmål ger en intressant bakgrund till våra studier av litteratur och språklig variation.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Grundskola eller motsvarande. 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 2, 100 poäng (SVASVA02)
Kursen bygger vidare på svenska som andraspråk 1, med särskild inriktning på utredning och argumentation.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Svenska som andraspråk 1.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK 3, 100 poäng  (SVASVA03)
I kursen ska du utveckla strategier för kommunikation och fortsatt lärande genom att reflektera över din egen språkinlärning och studera språkets element och strukturer i olika sociala kontexter.

I både muntlig och skriftlig framställning anläggs ett brett kommunikativt perspektiv, men huvudvikten ligger på utredning och argumentation, med särskild inriktning på texter av vetenskaplig karaktär.

Länk till ämnesplanerlänk till annan webbplats på Skolverket.

Förkunskapskrav: Svenska som andraspråk 2.


Gymnasiearbete

Gymnasiearbetet för högskoleförberedande examen, 100 gy-poäng

För att du ska få en gymnasieexamen måste ett gymnasiearbete göras. Gymnasiearbetet är en mer eller mindre självständig uppgift som är tydligt kopplad till den inriktning du valt på dina studier.

Mål
Du visar att du är väl förberedd för högskolestudier genom att utföra ett godkänt gymnasiearbete.

Kursens upplägg
Du kommunicerar med läraren tillika handledaren innan du börjar planera ditt arbete.

  • Du väljer ett ämne som är kopplat till den inriktning och examensmålen du valt för dina studier. Ämnet godkänns av läraren.
  • Du formulerar en hållbar frågeställning som godkänns av läraren.
  • Du tar själv initiativ och upprättar en plan som utgår från frågeställningen.
  • Du genomför ditt arbete med relevanta metoder, t.ex. litteraturstudier, enkät, intervjuer och fältstudier.
  • Du visar att du kan ta ansvar och kan följa planeringen samt genomförandet.
  • Du förhåller dig kritisk och självständig till källor.

Du redovisar skriftligt och muntligt. Den skriftliga rapporten ska uppfylla grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur. Den ska även innehålla en kort sammanfattning av arbetet på engelska, en s.k. abstract. Muntligt ska du presentera och diskutera ditt arbete samt ge respons dvs. opponera på andra gymnasiearbeten.

Du utvärderar din uppgift genom att återkoppla till din frågeställning samt att resultatet värderas med avseende på styrkor, svagheter, betydelse och begränsningar. Du granskar kritiskt dina valda källor.

Betyg
E eller F

Länk till informationlänk till annan webbplats på Skolverket. Länk till exempel på arbetenlänk till annan webbplats på Skolverket.


Kontaktuppgifter

Gymnasial vuxenutbildning

Besöksadress: Skånegatan 59, 302 38 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun