Administrativ personal

Rektorsledning

Peter Henninger
peter.henninger@halmstad.se
072-726 83 15
Rektor
Gymnasial vuxenutbildning
Vård- och omsorgsutbildning
Yh automationsingenjör

Hans Fredriksson
hans.fredriksson@halmstad.se
070-551 69 16
Rektor
Sfi
Grundläggande vuxenutbildning


Assistent

Ann-Christin Oscarsson
ann-christin.oscarsson@halmstad.se
035-13 67 67


Administration sfi

Jan af Kleen (tjänstledig)
jan.af.kleen@halmstad.se
035-13 86 30, 070-521 82 30

Johanna Lebedev
johanna.lebedev@halmstad.se
070-813 81 45


Vård- och omsorgsutbildning

Eva-Lis Boman
samordnare arbetsplatsförlagd utbildning, vård- och omsorgsutbildning
eva-lis.boman@halmstad.se
073-027 28 52


Vaktmästare

Yvonne Olofsson
yvonne.olofsson@halmstad.se
070-557 76 18


IT

Augustin Costa
Datatekniker
augustin.costa@halmstad.se
073-027 81 90

Irene Ahl
IT-ansvar
irene.ahl@halmstad.se
070-264 49 35

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-01-08

Dela med andra

Kontakt
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Kommunal vuxenutbildning

kommunvux@halmstad.se
Postadress: Halmstads kommun, Kommunvux, Box 248, 301 06 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun