En utskrift från www.halmstad.se

Individualisering

Leonardo da Vinci, mannen som gav vårt program sitt namn, satte människan i centrum. Vi på Naturvetenskapsprogrammet da Vinci vill sätta just dig i centrum och låta dig skapa den unika mix som ger den absolut bästa utbildningen just för dig.

Den lilla skolans fördelar, den stora skolans möjligheter

Vi är den lilla skolan med stor gemenskap, hemklassrum och egna datorsalar samtidigt som vi finns inne i den stora skolan med ett rikt utbud på individuella kurser, aktiviteter och studentspex. Vi gör vårt eget schema och därför har våra elever ofta korta dagar med få håltimmar. Eftersom vi lärare arbetar mycket tillsammans ser vi hela din skolgång och anpassar oss efter det. Till exempel har vi bestämt att ingen elev på da Vinci ska ha mer än tre stora uppgifter per vecka (till exempel prov, redovisning eller inlämning).

Välj fritt vad du vill läsa

Vi låter dig själv bestämma över vilka kurser du vill läsa och försöker i största möjliga omfattning hjälpa dig att få läsa just det du vill, oavsett om det handlar om naturvetenskapliga fördjupningar, idrott, estetiska kurser eller främmande språk. Du är experten på vad du behöver och tycker är roligt! I de fall det inte blir för tungt för dig låter vi dig också läsa fler poäng än de 2500 du behöver - kanske har du till exempel läst engelska och matematik snabbare, vilket ger dig massor med tid över för att läsa den där spännande psykologikursen. Vänta nu, snabbare? Ja, precis, snabbare!

Läs i din egen takt

Vi samarbetar med grundskolor så att de som vill ska kunna läsa gymnasiekurser i till exempel matematik redan i nian, och låter dig sedan köra på i ditt eget tempo. Kanske hinner och vill du läsa en högskolekurs i matematik redan på gymnasiet, som flera av våra elever redan gjort?

Du kan också om du vill läsa Engelska snabbare. Utöver gymnasiekurserna kan du också ta Cambridge Certificate med hjälp av vår "native speaker" Stephen White.

Naturligtvis kan du också välja att inte läsa snabbare, eftersom det viktigaste inte är hastigheten utan kvalitén och att du lär dig det du vill. Skulle någon kurs vara jobbig för dig försöker vi alltid stödja dig så mycket vi kan och kanske låta dig ta lite extra tid till just det du har svårt för.

Leonardo, den allsidige naturvetaren

Sammanfattningsvis vill vi alltså att du ska få möjligheten att göra precis som Leonardo da Vinci. Du ska få möjlighet att vara konstnär samtidigt som du är uppfinnare och vetenskapsman, allt i enlighet med dina intressen. Din egen nyfikenhet ska få leda dig in i tre spännande gymnasieår!

Kanske vill du till exempel vara kreativ genom fotografering, och kan då välja att läsa kurser i detta. Du kan se vad några av våra nuvarande elever har skapat på hemsidan för bland annat fotografisk bild.länk till annan webbplats

SI (Supplemental Instruction)

NV Science började arbeta med SI år 2007 och tar detta med sig in i Naturvetenskapsprogrammet da Vinci. Detta arbetssätt är ett komplement till den ordinarie undervisningen. Metoden är sedan länge etablerad vid många utbildningar vid högskolor och universitet, bl.a. vid Halmstads Högskola. Elever i årskurs ett får i grupper om fem-tio öva på främst matematik- och kemiuppgifter med hjälp av SI-ledare från årskurs två. SI-ledarna arbetar två tillsammans under ett SI-möte, alltid utan lärare. SI-mötena är schemalagda en timme varje vecka. En grundprincip är att man alltid lär genom interaktion i grupper. Deltagandet ersätter aldrig lärarens insatser utan är ett komplement till det.

Det handlar inte om att ge svaret utan att elever hjälper varandra att hitta det själva. Våra SI-ledare får sin utbildning i SI-ledarskap på Halmstads Högskola. SI har nått ut till 17 länder och 1 400 olika institutioner. Metoden kom till 1973 för att hjälpa studenter att klara sig kvar på universitetet och har sedan utvecklats på olika sätt på olika håll. Till Lunds tekniska högskola kom den 1993. Massor av data bekräftar att studenterna med SI-metoden klarar kurserna bättre. Snittet höjs och avhoppen minskar, dessutom förbättrar sig studenterna på många andra sätt, t ex i kommunikation med andra. SI-ledarna kan använda sin erfarenhet som en merit och metoden börjar nu också användas i arbetslivet. 

Sidansvarig: Anna Hammarlund
Sidan uppdaterad: 2014-08-08

http://www.halmstad.se/forskolaskola/gymnasieskola/kattegattgymnasiet/utbildningarvaraprogram/naturvetenskapsprogrammetdavinci/omutbildningen/individualisering.4454.html

Kontakt
Frank Wedding
Rektor
frank.wedding@halmstad.se
0702 - 78 76 20
Relaterade länkar