Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Ämnesövergripande projekt

Verkligheten är inte uppdelad i enskilda ämnen som skoldagen ofta är. För att du ska kunna förstå helheten och sammanhangen arbetar vi på Naturvetenskaps-programmet da Vinci ämnesövergripande, vilket ger dig en fördjupad kunskap och förmåga att kommunicera naturvetenskap. Det handlar om att förbereda dig för framtida studier och yrkesliv samtidigt som du får en effektivare (och roligare!) skolgång. Hur går det då till?

Först väljer vi ut kursmål i de olika kurserna som passar in i varandra. Det handlar om de gemensamma naturvetenskapliga kurserna som till exempel biologi och fysik men även andra gemensamma kurser som samhällskunskap, svenska och engelska.

När vi valt ut kursmål plockar vi tid från kurserna och lägger i en pott. Det innebär att du får lite färre "vanliga" lektioner i kurserna, men samtidigt effektiviserar vi studierna så att du hinner mer, eftersom samma arbete ger betygsunderlag i fler kurser än en. Det skapar också en bredare och djupare förståelse i de enskilda ämnena.

Oftast arbetar du i en grupp på projekttid vilket också ger dig mer möjligheter att diskutera och utveckla dina idéer tillsammans med klasskompisarna, något som gör att du lär dig ännu mer och har roligare! Att lära sig arbeta i grupp, vilket är en kompetens i sig, är också mycket viktigt för dina framtida studier och ditt framtida yrkesliv.

I samarbete med omvärlden

Inom projekten arbetar vi också hårt för att knyta samman skolan med resten av verkligheten, vilket det står lite mer om under "Samarbete med omvärlden". Det handlar inte bara om att du ska få tillägna dig aktuell och verklighetsanknuten kunskap, utan också om att förbereda dig inför vad som komma skall. Till exempel får du lyssna på högskoleföreläsningar på de ämnen som ingår i några av projekten, så att du redan innan högskolan får en försmak och är väl förberedd för detta. Samtidigt blir det naturligtvis roligare att lära sig om du får se hur det fungerar ute i verkligheten, till exempel hur biogas blir till eller hur stjärnorna ser ut genom ett teleskop.

Att lära sig för livet

Du får under projekttiden öva dig på och öka kompetenser som du kommer ha stor nytta av i framtiden. Det handlar om att lära sig ett arbetssätt som används mycket på både högskolor och i yrkeslivet, det projektbaserade entreprenöriella arbetssättet. Det handlar också om förmågan att presentera och kommunicera på ett professionellt sätt. Dessutom övar du dig i studieteknik och att själv ta ansvar och utveckla dina egna idéer. Du får mycket stöd i början för att sedan i årskurs tre klara det mesta på egen hand, även om lärarna så klart alltid är med som handledare och bollplank!

Före detta da Vinci-elever har flera gånger berättat om hur vårt sätt att arbeta har gett dem försprång när de kommit till högskolan. Vi får också höra mycket positivt om våra elever när de till exempel gör redovisningar i individuella kurser, genomför LUS:en (en tvådagars ledarskapskurs) eller är i kontakt med högskolan eller näringslivet. Detta är goda betyg på att sättet vi arbetar på fungerar!

Kattegattgymnasiet

Rektor, Naturvetenskapsprogrammet da Vinci:
Frank Wedding
frank.wedding@halmstad.se
070-278 76 20

Besöksadress: Skånegatan 59, Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun