Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 19.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Om du tänker dig en skola...

 • där du får den bästa och bredaste utbildningen
 • där du får samarbeta med högskolor
 • där du har kontakt med företag och näringslivet
 • där du skräddarsyr din egen utbildning
 • där lärarna samarbetar för ditt bästa
 • där du får sammanhangen
 • där du är med och bestämmer över undervisningen
 • där du alltid blir sedd
 • där du får hjälp att upptäcka världen
 • där du verkligen trivs...

… då tänker du NA da Vinci!

Naturvetenskapsprogrammet da Vinci

Börja brett och välj sedan inriktning

Det är mycket nytt när man börjar gymnasiet. För mycket, tycker många. Därför behöver du bara välja vilket modernt språk du vill läsa när du kommer till oss. Första året läser du förutom detta enbart gemensamma kurser och har gott om tid att lära känna dina skolkamrater och lärare. När du sedan förstår mer om de olika ämnena är det dags att börja utforma detaljerna i din utbildning och välja vad som passar dig bäst.

I årskurs två erbjuds du två inriktningar: Naturvetenskap och Naturvetenskap och samhälle. På naturvetenskapsinriktningen står fortsättningskurser i biologi, fysik, kemi och matematik på menyn medan du på Naturvetenskap och samhälle fortsätter med samhällskunskap, geografi och ett av ämnena biologi, kemi eller fysik.

Utöver detta har du 400 till 500 poäng att krydda din utbildning med efter egen smak. Du väljer spännande kurser från våra omfattande programfördjupningar och från det stora utbudet av individuella val efter egna intressen och behov. "Pimp your high school ride" med allt från samhälls- eller naturvetenskapliga fördjupningar till datorkurser, språk, drama, digitalt skapande, musik eller dans till exempel. På Naturvetenskapsprogrammet kan du vara säker på att du får dina meritpoäng, och hos oss uppmuntrar vi dig att vara en riktig da Vinci och låta alla dina intressen blomstra!

Pedagogiska grundtankar

Vi strävar efter att fler unga ska bli lockade att läsa naturvetenskapsprogrammet för att sedan fortsätta på den naturvetenskapliga banan. Naturligtvis vill vi att du ska välja så som passar dig bäst, men vi vill samtidigt visa dig hur roligt och intressant naturvetenskap kan vara.  Detta försöker vi göra genom...

 • Undervisning som föder inspiration och nyfikenhet så du själv vill söka din kunskap
 • En ämnesövergripande helhet som skapar en djupare förståelse, vilket också leder till att du kommer ihåg vad du lärt dig
 • En direkt anknytning till högskola, företag och andra organisationer som engagerar dig och gör att du förstår hur de naturvetenskapliga kunskaperna används utanför gymnasieskolan
 • En utbildning som förbereder dig väl för högskola och arbetsliv genom att till exempel låta dig öva på att presentera resultat på ett professionellt sätt, både muntligt och skriftligt
 • En utbildning som fokuserar på just dig som individ så att du lär dig det du behöver för din framtid

Naturligtvis är det roligt att få projektpengar och få höra från Skolverket att vi arbetar på ett bra sätt, men den bästa belöningen är ändå när våra före detta elever kommer tillbaka till oss och tackar så mycket för den utbildning de fått, som de upplever har gett dem ett försprång i sin nya utbildning.

Teorierna bakom våra pedagogiska grundtankar

Det kollaborativa lärandet låter eleverna ge idéer och olika perspektiv samtidigt som de får trygghet och stimuli till fortsatt utveckling. De lär tillsammans men också av varandra, vilket är en viktig del av det dialogiska klassrummet, där lärare och läromedel bara är en av flera inlärningsresurser eller stämmor (Dysthe 1996: Det flerstämmiga klassrummet). Två plus två blir oftast fem i detta inlärningsklimat.

En viktig del av det dialogiska klassrummet är naturligtvis omfattande omvärldskontakter och arbete med autentiska och öppna frågor, vilket enligt vår erfarenhet skapar ett stort engagemang och en mycket djupare och bredare förståelse. Samtalet och det sociala samspelet har också en stor betydelse för lärandet i naturvetenskap eftersom det ger eleven möjligheter att formulera om sina kunskaper och sätta in dem i nya sammanhang (Lemke 1990: Talking Science: Language, Learning And Values). Framförallt genom projekten arbetar vi också med att skriva för att lära, inspirerade av Mary K Healy vid Berkeleyuniversitetet.

Doktor Birgitta Svensson vid Halmstad Högskola har forskat på vårt arbetssätt på uppdrag av Nationellt centrum för läs- och skrivinlärning, vilket gav oss ett mycket gott betyg. Multimediabyrån har gjort ett reportage om vårt ämnesövergripande projekt "Vad gör en forskare", där eleverna får bekanta sig med rykande aktuell naturvetenskaplig forskning och det tillhörande naturvetenskapliga språket, på temat "Språkmiljöer". Du hittar länkar till höger!Kattegattgymnasiet

Rektor, Naturvetenskapsprogrammet da Vinci: 
Frank Wedding 
frank.wedding@halmstad.se
070-278 76 20

Besöksadress: Skånegatan 59, Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun