En utskrift från www.halmstad.se

Elevhälsa

På Kattegattgymnasiet finns skolsköterskor, kuratorer och specialärare/ specialpedagoger. Vi är här för att hjälpa dig med de problem som kan uppstå under din gymnasietid.

Skolsköterskor:

Marie Hansén
Program: Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet,  Naturvetenskapsprogrammet
072-164 77 38
marie.hansen@halmstad.se

Lotta Bengtsson 
Program: El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Introduktionsprogrammen, Industritekniska programmet, Teknikprogrammet,
VVS- och fastighetsprogrammet
072-714 72 90
ann-charlotte.bengtsson@halmstad.se

Anita Wickbom
Program: Gymnasiesärskolan
070-928 51 73
anita.wickbom@halmstad.se


Kuratorer:

Monica Axelsson
Program: Gymnasiesärskolan
072-573 50 56
monica.axelsson@halmstad.se

Marina Karlsson
Program: El- och energiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet
076-147 03 20
marina.karlsson@halmstad.se

Susanne Prahl
Program: Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet
072-155 44 07
susanne.prahl@halmstad.se

Johanna Rönnqvist 
Program: Fordons- och transportprogrammet, Introduktionsprogrammen, Industritekniska programmet, VVS- och fastighetsprogrammet
072-983 68 76
johanna.ronnqvist@halmstad.se


Speciallärare/specialpedagoger:

Anette Ekelund Lind
Program: Bygg- och anläggningsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet
070-254 26 02
anette.ekelund@halmstad.se

Heléne Ewald
Program: Naturvetenskapsprogrammet
073-402 55 43
anette.ekelund@halmstad.se

Yvonne Gustavsson
Program: Fordons- och transportprogrammet, Industritekniska programmet,
VVS- och fastighetsprogrammet
072-386 99 00
yvonne.gustavsson@halmstad.se

Roy Svensson
Program: El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet
072-714 67 93
roy.svensson@halmstad.se


Arbetsterapeut:

Aki Gouliaveras
072-526 81 68
theodoros.gouliaveras@halmstad.se

Sidansvarig: Marie-Louise Pettersson
Sidan uppdaterad: 2015-12-01

http://www.halmstad.se/forskolaskola/gymnasieskola/kattegattgymnasiet/kontakt/elevhalsa.2160.html