En utskrift från www.halmstad.se

Försäkring vid olycksfall

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Halmstads kommuns verksamhetsområde. Försäkringsbeskedet som du kan läsa härPDF ger en kortfattad beskrivning över försäkringens omfattning och det är alltid de fullständiga försäkringsvillkoren som tillämpas vid skadereglering. Försäkringen gäller för olycksfall från och med 1 juli 2015. För olycksfall som inträffat tidigare, se information längre ner på sidan.  

Anmäla skada

Här kan du ladda ner Protectors skadeanmälningsblankettPDF.

Ifylld och underskriven skadeanmälan postas i original till:
Protector Försäkring, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Spara alla kvitton
  • Behov av taxi till och från skolan p.g.a. olycksfallet skall vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare. Av intyget skall framgå under vilken tid taxi beviljats. Innan taxiresorna till och från skolan beställs skall Protector kontaktas för bekräftelse. Sänd intyget i samband med skadeanmälan via Protectors hemsida eller via e-post. Efter bekräftelse från Protector kan beställning av taxiresor göras.

Vad är en olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Kontakta Protector

E-mail: skador@protectorforsakring.se
Telefon: 08-410 637 00

Olycksfall inträffade tidigare än 2015-07-01

Sidansvarig: Catarina Berg Markow
Sidan uppdaterad: 2015-09-04

http://www.halmstad.se/forskolaskola/forsakringvidolycksfall.6405.html