Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Läroplaner för grund-, grundsär-, special- och sameskolan

Alla skolor, både kommunala, fristående och statliga skolor ska följa läroplanen för den skolform det gäller. Varje skolform har en egen läroplan:

  • Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11)
  • Grundsärskolan (Lgrsär11)
  • Specialskolan (Lgspec11)
  • Sameskolan (Lsam11)

Du kan läsa alla läroplaner här på Skolverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Genom att läsa läroplanen får du veta vilken värdegrund skolan vilar på och vilket uppdrag och vilka mål skolan har. Till läroplanen hör också kursplaner och kunskapskrav för samtliga ämnen.

Läroplanens första del

Läroplanens första del behandlar skolans värdegrund och uppdrag. Här slås det fast att verksamheten i skolan ska stämma överens med samhällets demokratiska värderingar och att alla som arbetar i skolan ska respektera varje människas värde och vår miljö.

Läroplanens andra del

I läroplanens andra del finns övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Här anges de  normer, värden och kunskaper som alla elever bör ha utvecklat efter avslutad skolgång. Dessa mål ska undervisningen i alla skolans ämnen bidra till att utveckla. Läroplanens två första delar gäller också med något mindre undantag för verksamheten i förskoleklass och på fritidshem. I den tredje delen finns kursplaner med tillhörande kunskapskrav i alla ämnen.

Kursplanen

Kursplanen i varje ämne beskriver varför ämnet finns i skolan, vad syftet med undervisningen är och vilka kunskaper ditt barn ska ges möjlighet att utveckla. Kursplanen anger också ett centralt innehåll. Det är det obligatoriska innehåll som undervisningen i ämnet ska behandla, men det finns också möjlighet för den enskilda skolan att lägga till ytterligare innehåll.

Kunskapskraven

Kunskapskraven i ämnet kompletterar kursplanen och används för att bedöma barnets kunskapsutveckling. De beskriver vad eleverna ska kunna vid vissa givna tillfällen och hur detta tar sig uttryck. I grundskolan finns kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet avårskurs tre i ämnena svenska, svenska som andraspråk, matematik, samhällsorienterande ämnen och natur- orienterande ämnen.

I årskurs 6 finns kunskapskrav för alla ämnen utom moderna språk och i årskurs 9 finns kunskapskrav för samtliga ämnen.

I årskurs 3 används kunskapskraven för att bedöma om ditt barn har godtagbara kunskaper. I årskurs 6 (från läsåret 2012/13) och årskurs 9 används kunskapskraven för att bedöma vilket betygssteg ditt barns kunnande i ämnet motsvarar.

Kunskapskraven är konstruerade utifrån en ny betygsskala och finns preciserade i årskurs 6 och 9 för betygsstegen E, C och A. Med godtagbara kunskaper menas en lägsta godtagbar nivå av kunnande, vilket även motsvarar betyget E.

Betyg från årskurs 6

Från och med hösten 2012 kommer betyg att sättas från årskurs 6 och därefter för varje termin fram till och med slutbetyget i årskurs 9. Terminsbetygen ska sättas utifrån de kunskaper som eleven har utvecklat fram till och med den aktuella terminen. Bedömningen i årskurs sex ska göras i relation till kunskapskraven i årskurs sex. Från och med årskurs sju görs bedömningen i relation till kunskapskraven i årskurs nio.

Källa: Skolan är till för ditt barn, Skolverket, 2012.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun