Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 19.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Holms skola

Det är med stor glädje vi kan konstatera att de goda skolresultaten och höga måluppfyllelse för våra elever på de tre grundskolorna inom Kärlekens verksamhetsområde fortsätter. Det sk meritvärdet för elevernas slutbetyg i skolår 9 var förra året det högsta i hela kommunen och i år forsätter vi att ligga i topp bland kommunens samtliga grundskolor. Vi vässar nu vår pedagogiska kreativitet för att se vad vi ska utveckla och fördjupa vidare så att eleverna fortsätter att  få de bästa förutsättningarna för att nå så höga kunskapsresultat och betyg som möjligt!

Forskarcirkel

Ett led i att fortsätta utveckla vår undervisning är vårt samarbete med Högskolan i Halmstad och forskare Anki Wennergren, där vi blivit utvalda att få bilda en forskarcirkel utifrån temat att skapa en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskarcirkeln, som är en lärprocess under 18 månader, syftar till att ge verktyg och hantverkskunnande åt temat i vardagspraktiken inne i klassrummen och mellan kollegor. Grundtankarna för forskarcirkeln bygger på samarbete och kollegialt lärande.

Våra fokusområden

Vi kommer fortsätta vårt redan pågående arbete med våra tre områden, som sätter fokus på vårt viktiga värdegrundsarbete, att utveckla elevernas digitala kompetens samt utveckla elevernas språk- och kommunikation genom att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Vi tror även att om vi gör arbetet viktigt och på riktigt, så får vi våra elever motiverade!

Sociala medier

Vi vill tipsa dig som förälder om att följa oss på Facebook, ett enkelt sätt att ta del av vad som händer i skolan och på fritids.

Stort TACK till alla föräldrar att vi har ert förtroende att få ta hand om det bästa som ni har - era barn!

Bli elev hos oss

Är du intresserad av att börja på vår skola fyller du i blanketten, som finns härlänk till annan webbplats, och skickar in den till Barn- och elevenheten, Box 275, 301 07 Halmstad.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun