Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Holms skola

Vi är stolta över den skolverksamhet där vi alla bidrar till de goda resultat som elever uppnår. Extra glädjande är att verksamheten uppmärksammats i media under läsåret på ett positivt sätt. Det är glädjande eftersom att det vanligtvis mest är eländesbeskrivningar som får plats i medierapporteringen. De nationella proven i årskurs 3,6 och 9 har genomförts under vårterminen och analysen av resultaten pågår. Vi kan redan i dagsläget se att eleverna når goda resultat precis som föregående år. En framgångsfaktor är att våra lärare har höga och positiva förväntningar på eleverna.

Systematiskt kvalitetsarbete är vårt arbete att systematiskt utveckla vår verksamhet. Det är det samlade namnet för allt som vi gör med att följa upp våra verksamheters behov, förutsättningar och utmaningar och hur vi möter dessa på ett klokt sätt. Det handlar om hur vi arbetar med värdegrundsfrågor på olika sätt, hur vi fångar in elevernas åsikter och tankar via t.ex. elevintervjuer. Det handlar även om hårda fakta som betyg och resultat på nationella prov och hur vi kan förstå våra resultat i dessa frågor. Den samlade bilden är den intressanta i detta perspektiv, hur vi tar tillvara våra styrkor och hur fortsätter vi att utveckla våra verksamheter så att eleverna får de bästa möjliga skolan vi kan ge.

Forskarcirkel Ett led i att fortsätta utveckla vår undervisning är genom det samarbete vi har med Högskolan i Halmstad och Anki Wennergren som är forskare i pedagogik, där vi blivit utvalda att få bilda en forskarcirkel utifrån temat att skapa en verksamhet som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Forskarcirkeln syftar till att ge verktyg och hantverkskunnande åt temat i vardagspraktiken inne i klassrummen och mellan kollegor. Grundtankarna för forskarcirkeln bygger på samarbete och kollegialt lärande. En av dagarna i vecka 44 kommer lärarna att presentera och lyfta fram sina resultat så här långt för varandra och gemensamt lära av detta.

Våra fokusområden Vi kommer fortsätta det redan pågående arbetet med våra tre områden, som sätter fokus på vårt viktiga värdegrundsarbete, att utveckla IKT i lärandet samt utveckla elevernas språk och kommunikation genom att arbeta språkutvecklande i alla ämnen. Vi tror även att om vi gör arbetet viktigt och på riktigt, så får vi våra elever motiverade!

Bli elev hos oss

Är du intresserad av att börja på vår skola fyller du i och skickar in blanketten Ny elevlänk till annan webbplats.

Följ oss på Facebook

Vi vill tipsa dig som förälder om att följa oss på Facebook, ett enkelt sätt att ta del av vad som händer i skolan och på fritids!

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun