Grundskola 6-16 år

I Halmstad finns det 38 grundskolor som erbjuder olika pedagogiska inriktningar och profiler. Av dessa är 34 kommunala grundskolor. Sammanlagt 8850 elever går i kommunal grundskola i Halmstad. Av dessa går 100 elever i särskola. Att gå i kommunal grundskola är avgiftsfritt. 

Fyra av skolorna är fristående. Det innebär att de har en annan huvudman än kommunen. De får ersättning (skolpeng) för sin verksamhet precis som de kommunala skolorna. Därför är det också avgiftsfritt att gå i en fristående skola.

I Halmstads kommuns grundskolor ska elevernas lust till lärande stimuleras. Skolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Omsorg, fostran och lärande ska bilda en helhet och skolan ska ta hand om eleven på bästa tänkbara sätt.

Om du vill läsa mer om grundskolan kan du göra det här här eller besök gärna Skolverketslänk till annan webbplats eller Skolinspektionenslänk till annan webbplats webbplats. Verksamheterna regleras av skollagen.länk till annan webbplats 

Förberedelseklass för nyanlända 

Om du är nyanländ i Sverige och inte kan språket finns förberedelseklasser. Där får du stöd i att utveckla ditt svenska språk och förbereds för en skolgång och en framtid i Sverige.

Grundskolor med särskild inriktning

I Halmstads kommun finns två kommunala skolor som har särskild inriktning. På Östergårdsskolan finns Halmstads Musikklasser och Österledsskolan erbjuder klasser med fotbollsprofil.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-19

Dela med andra

Relaterade länkar
Tjänst för ansökan och information om barnomsorg och gymnasie
Halmstads kommuns Portal035 för elever och lärare

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun