Öppen förskola

Öppen förskola vänder sig till de barn som inte går i annan förskola och till barnens vårdnadshavare eller dagbarnvårdare. Öppen förskola är en öppen verksamhet där besökarna inte är inskrivna, utan avgör själva när och hur ofta de vill delta.

Verksamhet utformad efter barn och vuxnas behov

Öppen förskola är en pedagogisk verksamhet där barnen, i grupp och i nära samarbete med de vuxna besökarna, får möjlighet att lära och utvecklas. De vuxna får möjlighet till kontakt och gemenskap. Verksamheten utformas både efter barnens och de vuxna besökarnas behov. 

Rolig och stimulerande verksamhet

Den öppna förskolan ska vara rolig och stimulerande för barnen och ta till vara deras nyfikenhet och lust att lära. Lek och skapande ges stort utrymme i den öppna förskolan.

Kommunal och fristående regi

Öppen förskola finns i både kommunal och fristående regi. Kontaktuppgifter till kommunala öppna förskolor hittar du här och kontaktuppgifter till fristående öppna förskolor hittar du här.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-11-04

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun