Teknikförskolan

Att Halmstad kommun satsar på just teknik är att det i en förlängningen behövs fler barn och ungdomar som utbildar sig med inriktning mot teknik och naturvetenskap. Näringslivet behöver redan nu många fler tekniker och ingenjörer, både praktiker och teoretiker, och i framtiden kommer det behövas ännu fler.Nej

För att få barn mer intresserade av teknik är det bra att börja i tidig ålder och därav Teknikförskolan.

Barnen kommer regelbundet att vara delaktiga i olika projket med teknikinriktning. Barnen kommer att få upptäcka och utforska många olika sorters verktyg. Barnen kommer att erfara, lära och undersöka vardagsteknik.

Vi kommer särskilt att uppmärksamma följande strävansmål i förskolans nya läroplan som är kopplade till teknikämnet:

  • Utveckla barnens förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  • Utveckla barnens förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,

Verksamheten kommer också präglas av ett naturvetenskapligt förhållningssätt.
Ett speciellt uppdrag som vi har är att ge flickor samma möjlighet som pojkar att utveckla sitt intresse för teknik.

Viktigt att betona att vi följer förskolans läroplan precis som alla andra förskolor, vilket då bland annat innebär att trygghet, lek och språkutveckling kommer att vara en röd tråd i verksamheten.

För att utmana barnen i teknik krävs kompetensutveckling. Därför har vi ett nära samarbete med KomTek.

Teknikförskolan har barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan är byggd i två plan och har ett stort modernt tillagningskök.

Vill ni göra studiebesök hos oss?

Vi erbjuder studiebesök;
onsdag vecka 19, kl 9-11:30

Kontakta Gunilla på Solkatten, tel 035-13 82 70  eller 076-149 97 66

Studiebesök bokas senast 2 veckor innan utsatt datum.

Reningsverk

Avdelningen Stjärnfallet har byggt en stad med reningsverk.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-03-24

Dela med andra

Kontakt
Barn- och ungdomsförvaltningen
Halmstad direkt
035-13 70 00

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun