Förskola 1-5 år

För barn i åldern 1-5 år erbjuder barn- och ungdomsförvaltningen en verksamhet som sätter ditt barn i fokus. Förskolan är en egen skolform och personalen planerar den pedagogiska verksamheten så att barnen får skapa, lära och utforska.  

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda ditt barn en pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Förskolan tar hand om barn på bästa tänkbara sätt och personalen är duktig på att se vilka behov just ditt barn har och ser till att de behoven tillfredställs.

Förskoleverksamheten i Halmstads kommun

I förskoleverksamheten ingår förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola.

Kommunal och fristående förskola

I kommunen finns både kommunal och fristående förskoleverksamhet. Båda verksamheterna regleras av skollagen.

Allmän förskola

Från och med hösten det år barnet fyller tre år erbjuder Halmstads kommun avgiftsfri förskoleverksamhet så kallad allmän förskola.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-12-23

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun