Vattenläcka i Tylöbäck

Vattenläcka Tylöbäck

Felanmälan vatten och avlopp

Vid fel på kommunalt vatten och avlopp utanför fastighetsgränsen kontaktar du teknik- och fritidsförvaltningens felanmälan.

På nedanstående ritning ser du vilka ledningar (blåa, röda och gröna linjer) som tillhör teknik- och fritidsförvaltningens ansvar. Alla ledningar innanför tomtgräns tillhör respektive fastighet och underhålls av fastighetsägaren.

Blå streckad linje markerar distributionsledning för dricksvatten.
Röd heldragen linje markerar ledning för spillvattenavlopp (från wc, tvätt och disk) som rinner till avloppsreningsverket för rening och behandling.
Grön punktstreckad linje markerar ledning för dagvattenavlopp (regn-, smält- och dräneringsvatten) som rinner ut i naturen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-08-15

Dela med andra

Kontakt
Teknik- och fritidsförvaltningen
Laholmsbuktens VA

teknik.fritid@halmstad.se
Telefon: 035 - 13 70 00
Besöksadress:
Stationsgatan 48 A
Postadress:
Box 246
301 06 Halmstad

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun