Kontakta oss
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon Öppettider för besökare Besöksadress
035-13 70 00 Måndag-torsdag Rådhuset, Kyrkogatan 5
  Kl. 08.00 - 17.00  
Telefontider   Postadress
Måndag-torsdag Fredag 301 05 Halmstad
Kl. 07.00 - 17.00 Kl. 08.00 - 16.00  
    E-post
Fredag Se kartalänk till annan webbplats direkt@halmstad.se
Kl. 07.00 - 16.00    

Tomträtt

Tomträtt är en form av nyttjanderätt. För rätten att använda marken betalar tomträttshavaren en årlig avgift "avgäld" till kommunen. Avgiften bestäms med utgångspunkt från senaste kända marktaxeringsinvärde och omräknas senast ett år innan tiden för avgäldsperioden går ut.
Avgäldsperioden löper vanligen på 10 eller 20 år. Har du ett avtal som är tecknat före 1953 är upplåtelsetiden 60 år med oförändrad avgäld.
När avtalet upphör erbjuds du normalt ett nytt tomträttsavtal.

Skatteverket länk till annan webbplatsbeskattar och värderar marken på samma sätt som alla andra tomter.

Tomträtten är den nyttjanderätt som ligger närmast äganderätten och du har samma rättigheter och skyldigheter som om du själv vore lagfaren ägare. Du har även rätt att belåna din tomträtt.

Samhällsbyggnadskontoret upplåter marken för kommunens räkning.

Uppsägning


Som tomträttshavare kan man inte säga upp avtalet, men du kan sälja tomträtten när du vill.

Deklaration


Tomträttsavgiften är avdragsgill i självdeklarationen på samma sätt som räntor på lån. Alla privatpersoner som har en tomträtt får varje år en kontrolluppgift från kommunen.
Kontrolluppgift ges enbart på den avgäld som finns registrerad hos kommunen för repektive beskattningsår.

Försäljning av tomträtt


Tomträttshavaren är skyldig att anmäla ägarbyte till samhällsbyggnadskontoret.

Friköp av tomträtt


Som tomträttshavare har du möjlighet att friköpa din tomträtt. Kontakta samhällsbyggnadskontoret för att få reda på vilka villkor som gäller.

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun