Tomt- och småhuskö

Genom tomt- och småhuskön förmedlas alla kommunala stycketomter, men även vissa privatägda tomter samt nyproducerade gruppbyggda småhus, radhus och parhus.

För att kunna tilldelas tomt av kommunen måste man vara med i kommunens tomt- och småhuskö. Avgiften är för närvarande 300 kronor om året.

Alla som är anmälda i tomt- och småhuskön får information om vilka tomter och småhus som finns till försäljning när detta blir aktuellt. Tomterna fördelas efter den tid man varit med i tomtkön.

Efter att alla som lämnat in intresseanmälan valt tomt, läggs överblivna tomter ut på kommunens hemsida under tomter till försäljning.

Blankett för anmälan till kommunens tomt- och småhusköWord finns även under relaterat material på denna sida.

Vid flytt eller byte av adress är det er uppgift att anmäla detta till kommunens tomt- och småhuskö.
Kommunen får ej information om adressändring på annat sätt.

Information om personuppgiftslagen


I tomt- och småhuskön registreras namn, adress och personnummer.

Den personuppgiftsansvariga är skyldig att på begäran av dig snarast rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats enligt personuppgiftslagen.

Utdrag ur registret kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2014-10-01

Dela med andra

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Teresa Torstensson
teresa.torstensson@halmstad.se
035-13 72 02
Marie Ohlsson
marie.ohlsson@halmstad.se
035-13 72 74

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun