Flygbild över centrum.

Stadens hjärta -


Centrumutveckling i fokus

Halmstads kommun, fastighetsägare och näringsliv utvecklar tillsammans centrum till en attraktiv mötesplats.

Syfte

  • ta fram en gemensam målbild, strategier och konkreta åtgärder
  • förbättra organisation/samverkansformer för ett attraktivt centrum i Halmstad inom områdena stadsmiljö, kultur, evenemang och utbud.

Vem driver projektet?


Projektet drivs gemensamt av Halmstads kommun, Fastighetsägarna Halmstad och Halmstads City.

Processen


Efter beslut i kommunstyrelsen den 31 januari 2012, § 19 sänds förslaget på remiss. Synpunkter har kunnat lämnas fram till och med den 2 april 2012. Därefter bearbetas förslaget till ett färdigt centrumutvecklingsprogram, som beräknas antas av kommunfullmäktige i november 2012.

Halmstads centrum - stadens hjärta


Halmstads centrum ska vara en attraktiv miljö som lockar ett stort antal besökare, såväl kommuninvånare som andra. Med en 700-årig historia, en vacker stadsmiljö och ett brett utbud av kultur och butiker ska det vara en upplevelse att besöka centrum, stadens hjärta.

Halmstads centrum är den naturliga mötesplatsen för shopping, kultur, evenemang och mänskliga möten för alla året runt. Ramen är vår vackra centrummiljö där hus och offentliga rum samverkar till en helhet. Halmstads centrum är expansivt och alla lägen erbjuder utmärkta handelsplatser.

Nuvarande och framtida centrumområden. Det randiga området utgör dagens stadskärna och ytan med en svart linje markerar centrums utvecklingsområde. Karta:Jörgen Vargmark

Nuvarande och framtida centrumområden. Det randiga området utgör dagens stadskärna och ytan med en svart linje markerar centrums utvecklingsområde. Karta:Jörgen Vargmark

Samverkansformer


Med nya samverkansformer kan vi utveckla centrum mer effektivt på flera olika sätt och fler aktörer kan känna delaktighet. Ett intensivt och systematiskt centrum-
utvecklingsarbete är därför nödvändigt. Vårt samarbete ska präglas av helhetssyn, öppenhet och nytänkande. Genom ett gränsöverskridande arbetssätt och med samverkan i planering och genomförande blir vi effektivare och kan göra centrum mer attraktivt.

Många insatser har gjorts kring förbättringar av gator och torg, satsning på evenemang med mera. Nu vill vi utveckla centrum ytterligare. En analys har tagits fram där en gemensam bedömning gjorts av Halmstads centrums styrkor, svagheter, möjligheter och hot.

Hos kommun, fastighetsägare och näringsidkare finns en vilja att utveckla centrum tillsammans. Vår ambition är nu att förstärka stadens attraktivitet genom att ta fasta på styrkorna i centrum och åtgärda bristerna.

Synpunkter och förslag har hämtats in vid flera tillfällen under våren och hösten 2011 från näringsidkare, fastighetsägare och allmänheten.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2013-07-12

Dela med andra

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Planavdelningen
Mattias Bjellvi
Arkitekt
mattias.bjellvi@halmstad.se
035 - 13 72 03
Halmstads City
Ida Andersson
ida.andersson@halmstad.se
035 - 13 73 50

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun