Övriga planer och program

Här hittar du andra viktiga strategiska dokument som ger inriktning för den fysiska miljön.

Det finns flera övriga, strategiskt viktiga dokument som kan ligga till grund för den fysiska planeringen och politiska beslut. Det finns både kommunalt och regionalt beslutade övriga planer och program. Dessa hittar du här;
Halmstads gröna värden

Handlingsprogram för bostadsförsörjning 2010-2030

Framtid Oskarström

Framtid Getinge

Stadens Hjärta

SÄRDAL - 15 april - 1 juli 2011 har planutredningen varit tillgänglig för granskning och möjlighet har funnits att lämna synpunkter på förslaget. En samrådsredogörelse har upprättats där synpunkterna har sammanställts.

Sidansvarig:

Sidan uppdaterad: 2015-01-12

Dela med andra

Kontakta Halmstads kommun

Halmstads kommun
Box 153
301 05 Halmstad

Telefon:
035-13 70 00

Organisationsnr: 212000-1215

Följ Halmstads kommun